logo

(CZ) Modul 6 – Cvičení

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 6 – Cvičení

V oddíle Cvičení Modulu 6 najdete výběr nápadů, jak zhodnotit sebe sama a jak připravit dokumenty, které vám pomohou rozvinout poradenství v oblasti elektronického obchodování pro mikropodniky. Každé cvičení se vztahuje k některé z kompetencí obsažených v tomto modulu. Také je v nich vysvětleno, jaké dovednosti a nástroje budete potřebovat k provedení těchto cvičení, a poskytují návod pro jejich provedení.

Cvičení 1

Vybudování databáze

V prvním cvičení vám navrhujeme vytvořit si databázi, v rámci které sesbíráte údaje o vašich zákaznících, dodavatelích, konkurenci, atd.

Pro vytvoření databáze krok za krokem pomocí softwaru rozhraní Access, které obsahuje balíček Office 365 pro domácnosti, naleznete nápovědu na Microsoft Office.

Existují i další programy pro vytváření databází, které si můžete stáhnout zdarma. Můžete zkusit například Libreoffice.

 

Potřebné dovednosti: digitální dovednosti, schopnost učit se, smysl pro iniciativu

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu

Cvičení 2

Analýza konkurence

Znalost konkurentů na trhu je nezbytná pro úspěch jakékoli podnikatelské aktivity. V tomto cvičení byste si měli vytvořit tabulku, do které si zaznamenáte ty nejdůležitější informace o vašich konkurentech. Vyberte si produkt nebo službu a položte si následující otázky:

Existují v rámci příslušného trhu konkurenti, kteří nabízejí stejný nebo podobný produkt/službu?

Pokud ano, kteří konkurenti?

Existují v rámci příslušného trhu konkurenti, kteří nabízejí produkt/službu, která plní stejnou potřebu zákazníků?

Pokud ano, kteří konkurenti?

Co nabízejí?

Jaká je jejich cenová politika?

Kdo jsou jejich zákazníci?

Jaké používají marketingové strategie?

Jaké nástroje používají? (direct e-mailing, sociální sítě, veletrhy, atd.)

Jaké jsou jejich silné stránky?

Jaké jsou jejich slabé stránky?

Co byste mohli zlepšit?

 

Najděte si zdroje informací a začněte si organizovat získaná data. Jako nástroj můžete použít Google Tabulky.

 

Potřebné dovednosti: digitální dovednosti, schopnost učit se, smysl pro iniciativu

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu, účet na Google

laptop frame
hero image
Cvičení 3

Dotazník pro analýzu potřeb

V předešlém cvičení jsme se naučili udělat si tabulku s přehledem údajů. Takže předpokládejme, že máme seznam všech zákazníků vaší potenciální firmy a mezi nimi si uděláme průzkum za použití aplikací Google , zejména pomocí Google furmuláře.

 

Potřebné dovednosti: digitální dovednosti, schopnost učit se, smysl pro iniciativu

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu, účet na Google

Cvičení 4

Tvorba videoživotopisu

V oddíle Příběhy úspěšných jsme představili video o mladém muži, který sdělil svůj příběh a cíle v pouhých několika minutách. Pokuste se o to samé, níže najdete pokyny vytvořené univerzitou Nicollo Cusano v Pise. Pokud jste ho ještě neviděli, určitě se podívejte na film Stážista režisérky Nancy Meyersové v hlavní roli s Robertem De Niro, který sedí před kamerou a vysvětluje, proč je tou správnou osobou na pozici stážisty (video je v angličtině, ale můžete si zapnou orientační titulky v českém jazyce).

 

Potřebné dovednosti: digitální dovednosti, schopnost učit se, smysl pro iniciativu, kreativita

Potřebné nástroje: videokamera, počítač či tablet, připojení k internetu

Co říkat

 • Pozdravte a stručně se představte – jméno, příjmení, dosažené vzdělání, další kurzy…).
 • Uveďte seznam profesních dovedností a zkušeností, popište své postoje, charakterové rysy a profesní ambice.
 • Krátce se zmiňte o svých koníčcích a zájmech.
 • Řekněte, proč jste vhodným kandidátem.
 • Prezentaci zakončete poděkováním a pozdravem.

Jak na to

 • Vyberte si jednoduché, upravené, neutrální a nerušené prostředí.
 • Nejlepší je zvukově izolované prostředí.
 • Pečlivě si vyberte oblečení dle toho, o jaké místo se hlásíte.
 • Celkově dbejte na svůj vzhled – vlasy, vousy, make-up, atd.
 • Seďte klidně a rovně, ale uvolněně.
 • Dívejte se do kamery.
 • Buďte spontánní, uvolnění a usmívejte se.
 • Mluvte pomaleji a zřetelně.

Čemu se vyhnout

 • Neopakujte informace, které jsou ve vašem klasickém životopise.
 • Snažte se, aby to, co říkáte, nevypadalo příliš naučeně.
 • Nedělejte přílišná gesta rukama.
 • Vyhněte se strnulým a nepřirozeným pozicím.
 • Nepřehánějte to s humorem a vtipy.
Cvičení 5

Tvorba infografiky

Začněte se seznamem společností, který jste si vytvořili v prvním cvičení. Jednu si vyberte, nastudujte si online komunikační nástroje a pokuste se pro tuto společnost vytvořit infografiku. Můžete vyzkoušet Canva a Piktochart.

 

Potřebné dovednosti: komunikační dovednosti, angličtina, digitální dovednosti, schopnost učit se, kreativita

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu

Cvičení 6

Tvorba loga

Pokud chcete zahájit podnikání jako konzultant, potřebujete si vytvořit několik základních komunikačních prvků. Vaše konzultační firma bude potřebovat dát svému podniku i internetové stránce grafický vzhled. V tomto oddíle vám pomůžeme vytvořit logo.

Můžete použít programy pro tvorbu loga, které vám jej pomohou snadno a rychle vytvořit online. Vyzkoušejte Logaster: službu, díky které si budete moci prohlédnout produkty, na kterých může být vámi vytvořené logo umístěno.

Kromě toho můžete najít nápady na vytvoření loga na následujících kreativních platformách:

 

Potřebné dovednosti: komunikační dovednosti, digitální dovednosti, schopnost učit se, kreativita

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu

Cvičení 7

Tvorba DEM (direct e-mail marketing)

V Modulu 5 (odkaz) jsme mluvili o e-mailovém marketingu a ukázali si několik nástrojů k uskutečnění takových marketingových kampaní. Mezi nástroji, které jsme zmínili, patří Mailchimp.

Základní služby jsou zdarma a umožní vám si tuto činnost vyzkoušet. Zkuste si na aplikaci Mailchimp vytvořit osobní účet a vyzkoušejte, jaké služby nabízí.

 

Potřebné dovednosti: digitální dovednosti, schopnost učit se, komunikační dovednosti, kreativita, smysl pro iniciativu

Potřebné nástroje: počítač či tablet, připojení k internetu

Závěrem …

vám nabízíme výběr dalších cvičení a her pro rozvíjení vašich dovedností (v angličtině).

Komunikace

Cvičení a hry

Učení učit se

Cvičení a hry

Podnikatelství

Cvičení a hry

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz