(LT) 1 modulis – 2 skyrius

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

1 modulis – 2 skyrius

Mikroįmonių poreikiai, perspektyvos ir paramos veiksmai Lietuvoje

Mikro įmonių atspirties taškas

 

Vienas lauke ne karys, todėl verslo atstovai buriasi į įvairiais verslo asociacijas. Viena tokių – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinės ne pelno verslo savivaldos organizacijos, efektyviai veikiančios tarptautinėje pramonės ir prekybos rūmų sistemoje. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai dirba penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Juos vienijanti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacijos („Eurochambers“) bei Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų asociacijos narė.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikdami pagal 1995 m. priimtą Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų įstatymą, atstovauja savo narių interesams bei teikia jiems reikalingas paslaugas. Narystė rūmuose yra savanoriška.

Kitas, Jūsų verslo interesus atsitinkančiais asociacijas rasite čia: //ukmin.lrv.lt/lt/naudingos-nuorodos-8/verslo-organizacijos

Ecommerce Europe

 

Ecommerce Europe – asociacija atstovaujanti e-prekybos sektoriaus interesus Europoje. Asociaciją sudaro 20 nacionalinių ES šalių asociacijų, kurios atstovauja daugiau nei 25 000 internetinių parduotuvių visoje Europos Sąjungoje. Organizacija siekia padėti sprendimus priimantiems asmenims formuoti politiką, skatinančią tvarų e-prekybos pramonės augimą. Asociacija imasi iniciatyvos sukurti inovatyvius rinkos sprendimus bei e-platformą diskusijoms, sujungiančią e-prekybos ekspertus, internetinės prekybos mažmenininkus ir kitas e-prekyba suinteresuotas šalis.

Ecommerce Europe nuolat akcentuoja e-prekybos svarbą ekonomikai, atlikdama išsamius Europos ir pasaulio rinkų tyrimus. Viena iš asociacijos iniciatyvų – “European Trustmark” etiketė – nemokamai suteikiama patikimam prekės ženklui, kuris pirmiausia skatina tarpvalstybinę e-prekybą Europoje, apsaugo vartotojus ir prekybininkus, nustatydamas aiškias taisykles ir bendravimo procedūras pagal šias taisykles. Tokią etiketę šiandien jau turi daugiau nei 10 000 internetinių parduotuvių visoje Europoje.

Versli Lietuva

 

Lietuvoje yra ne viena įstaiga, galinti padėti mikro įmonei įsikurti ir plėstis. Viena tokių – VšĮ “Versli Lietuva”. Jos tinklapyje rasite išsamią informaciją nuo verslo steigimo, plėtros iki eksporto galimybių. Apsilankykite tinklapyje ir sužinokite apie verslo steigimo galimybes.

Jūsų verslui reikalingi leidimai ar licenzijos – visa informacija čia: //leidimai.verslilietuva.lt/lt/verslo-atmintines/. Norėdami gauti naujausią informaciją apie verslo perspektyvas užsisakykite naujienlaiškį bei sekite informaciją “Versli Lietuva” Facebook paskyroje.

Daugelyje Lietuvos miestų veikia verslo informacijos centrai, kuriuose profesionalūs verslo ekspertai suteiks Jums nemokamą konsultaciją, reikalingą Jūsų verslui. Artimiausią Jums verslo centrą rasite šiame PDF faile

Parama verslo pradžiai

 

Verslo pradžiai dažnai reikalinga įvairi parama. Išsamią informaciją apie galimas paramos priemones Jūsų verslui rasite jau minėtuose informaciniuose centruose, bei interneto tinklapyje: //paramaverslui.eu/

Doing Business

 

Domitės Lietuvos verslo perspektyvomis globalioje aplinkoje? Tyrimas „Doing Business“– tai verslo aplinkos vertinimas pagal Pasaulio banko apibrėžtą metodiką ir scenarijus. Atlikdamas šį tyrimą Pasaulio bankas nagrinėja verslo plėtrą skatinančius ir stabdančius reikalavimus skirtingose valstybėse ir regionuose ir šiuos reitinguoja.

Pasaulio bankas tyrimą „Doing Business“ vykdo nuo 2002 m., ataskaitos skelbiamos nuo 2003 m. Kiekvienais metais tyrimas apima laikotarpį nuo birželio 1 d. iki kitų metų birželio 1 d. (išskyrus mokesčių mokėjimo rodiklį, kurio vertinimas apima kalendorinius metus).

Pasaulio banko tyrimo rezultatai yra paremti šalies ekspertų (respondentų) Pasaulio bankui pateikta informacija. Pasaulio bankas tiesiogiai bendradarbiauja su respondentais, prašydamas jų atsakyti į specialius Pasaulio banko klausimynus.

 

„Doing Business“ ataskaitoje verslo aplinka vertinama pagal 11 rodiklių:

– Verslo pradžia

– Statybos leidimų gavimas

– Prisijungimas prie elektros tinklų

– Turto registravimas

– Kredito gavimas

– Smulkiųjų investuotojų apsauga

– Mokesčių mokėjimas

– Užsienio prekyba

-Sutarčių vykdymas

– Nemokumo indeksas

– Darbuotojų įdarbinimas

 

Plačiau apie tai: //www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania/

Tyrimas: mikro įmonių poreikiai

Ruošdami šį kursą atlikome mikro įmonių poreikių tyrimą projekto partnerių šalyse. Skaitmeninės rinkodaros priemonių, internetinio puslapio bei socialinės medijos ir e-prekybos platformų naudojimas – temos kurias kartu su mikro įmonėmis aptarėme šiame tyrime. Visą apibendrintą tyrimo informaciją galite rasti rasti projekto tinklapyje. Tyrime dalyavo 100 įmonių, todėl negalime teigti, kad jis statistiškai reprezentuoja bendrą mikro įmonių situaciją, tačiau išsamiai atskleidžia e – verslo tendencijas jų mikro įmonių sektoriuje. Žemiau rasite, mūsų nuomone, svarbiausiais šio tyrimo įžvalgas, kurios padės jums geriaus suprasti mikro įmonių situaciją, poreikius ir Jūsų, kaip me-commercerio veiklos perspektyvas.

84%

Skaitmeninės rinkodaros priemonių naudojimas įmonės veiklos viešinimui

84 proc. apklaustųjų naudojasi internetu savo veiklos viešinimui. 16 proc. visiškai nesinaudoja tokia galimybe dėl laiko ar žinių stokos.

67%

Įmonės internetinio tinklapio naudojimas

67 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad turi savo įmonės internetinę svetainę. 43 proc. apklaustųjų teigia, kad informaciją tinklapyje atnaujina kartą per 6 mėn., tik 13 proc. ją atnaujina kas savaitę. Tyrimo rezultatai rodo, jog kuo dažniau įmonės atnaujina internetinėje svetainėje pateiktą informaciją, tuo labiau patenkinami yra jų veiklos rezultatai.

ME-commercer tyrimas

Apklausoje dalyvavusios įmonės patvrtino, kad joms yra aktualios įnovacijas skatinančios paramos priemonės, galinčios padėti sėkmingai įsitvirtinti vietinėje rinkoje, o veliau įžengti ir į pasaulinę rinką.

 

Atsakiusiųjų į klausimą ,,Ar būtų aktualios mokamos e-prekybos specialisto paslaugos, viešinant įmonės veiklą internete?” nuomonė:

Taip0%
Nežinau0%
Ne0%
Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt