Česky

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Me-commercer: elektronické obchodování pro mikropodniky

Hledáte novou práci v oblasti elektronického obchodování?

Pokud ano, přidejte se k nám: nabízíme vám vzdělávací program, díky kterému pochopíte mechanizmy a příležitosti, které nabízí elektronické obchodování mikropodnikům a umožní vám zahájit poradenské aktivity v této oblasti.

Vzdělávací program je sestaven ze šesti modulů, které nastiňují předpoklady a nástroje potřebné pro tvorbu a řízení procesu elektronického obchodování v mikropodniku, ať už se jedná o řemeslné dílny, zemědělské a obchodní podniky a nebo nejr§znější služby.

Mikropodniky tvoří v Evropě 92,8% všech podniků: často nemají vlastní zdroje potřebné k tomu, aby mohly čelit výzvám globálního digitálního trhu, na druhou stranu ale mají jiné významné zdroje: kvalitu svých výrobků a služeb, tradici a zkušenost. Tyto podniky jsou pro naši ekonomiku zásadním zdrojem a elektronické obchodování je významným potenciálem pro jejich růst. K tomu potřebují lidi schopné vypořádat se s mnohými oblastmi elektronického obchodování tak, aby byly šité na míru konkrétnímu podniku.

Náš vzdělávací program vám nabízí příležitost pracovat v oblasti, která dosud nebyla plně prozkoumána. Budete potřebovat velkou dávku podnikavosti a touhu učit se, ale cesta je to schůdná a nabízí mnohé příležitosti.

Na této stránce najdete souhrnný popis obsahu jednotlivých modulů: prvních pět z nich vás provede všemi oblastmi elektronického obchodování, ten šestý vám nabídne přehled dovedností a nástrojů, které budete potřebovat pro to, abyste mohli zahájit samostatnou činnost jako konzultant nebo konzultantka. Každý modul obsahuje příklady existujících podniků a lidí: tyto příběhy můžeme doslova nazvat “osvětlujícími”, protože nám pomáhají najít inspiraci. Na konci každého modulu najdete sekci s otázkami pro otestování dosažených vědomostí.

MODUL 1 vás seznámí s kontextem celého vzdělávacího programu – se světem mikropodniků v Evropě. V prvním modulu se dozvíte, co to znamená být mikropodnikem, jaký je podíl mikropodniků ve světě, jaká je jejich role v evropské ekonomice a která opatření podporují jejich rozvoj. Zjistíte také, proč si tento sektor zaslouží pozornost a proč představuje elektronické obchodování velkou příležitost jak pro lidi, tak i pro podniky.

Dozvíte se také více o opatřeních Evropské komise zaměřených na rozvoj mikropodniků a jakou mají perspektivu.

 

V MODULU 4 najdete informace o nástrojích nezbytných pro zahájení aktivit elektronického obchodování jako jsou online tržiště, prodejní platformy, nebo systém dropshipping. Uvedeme vás také do problematiky B2C a B2B trhů.

MODUL 2 představuje globální a Evropský rámec elektronického obchodování, a seznamuje s podmínkami v Litvě, Itálii, České republice a Španělsku. Touto oblastí vás provedeme pomocí řady dat a infografiky. V tomto modulu se naučíte, jak a kde vznikl internet a jak je dnes využíván. Pochopení mechanizmů, které se skrývají za tímto fenoménem, vám umožní dále studovat s větším porozuměním.

V MODULU 5 naleznete přehled komunikačních nástrojů, které je možné použít při elektronickém obchodování s důrazem na sociální sítě a e-mail marketing. Najdete zde také některé analytické nástroje, kterými můžete měřit výsledky své komunikace a reklamních aktivit.

V MODULU 3 najdete informace a praktické návody ke všemu, co budete potřebovat znát a mít připravené před tím, než začnete své podnikání coby ME-commercer: seznámíte se zde s byznys-modely, legislativním rámcem a platebními systémy, najdete zde také návody, které vám pomohou pochopit bezpečnostní mechanizmy potřebné pro management dat, jakož i rady pro volbu logistických postupů.

 

MODUL 6 je věnován pouze vám. V tomto modulu najdete nástroje a praktické návody pro zahájení konzultačních aktivit v tomto sektoru podnikání, jako například potřebné znalosti a dovednosti, nebo strategie na propagaci sebe a svého podniku. Tento modul můžete studovat, kdykoli budete potřebovat. Doporučujeme, abyste s ním začali hned na počátku vaší cesty programem, abyste získali přehled, a mohli pak dělat jednotlivá cvičení podle vlastní potřeby postupně.

Mapa vzdělávacího programu ME-commercer

ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz