logo

(CZ) Modul 6 – Obsah

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

ME-commercer – Modul 6

MODUL 6 je určen zejména těm, kteří chtějí zahájit konzultační činnost v tomto oboru. Na stránkách modulu 6 najdete způsoby práce s internetem, nástroje a praktické návody k zahájení konzultační činnosti, jako jsou dovednosti, potřebné nástroje a strategie pro propagaci sebe a vašeho podnikání. Tímto modulem můžete procházet podle potřeby, kdykoli budete chtít. Doporučujeme vám ovšem, abyste to udělali na začátku studia tohoto kurzu, abyste získali přehled a procvičovali se v průběhu celého studia.

Trh práce nebyl nikdy statický. Ekonomické změny a technologický pokrok vždy vyžadovaly schopnost přizpůsobit se potřebám neustále se vyvíjejícího trhu. Dnešní výzvou tedy není samotná změna ale její rychlost.
Světové ekonomické fórum předpokládá, že dvě třetiny dětí, které dnes nastupují na základní školy, budou mít v budoucnosti profese, které dosud neexistují. Při absenci odpovídajících dovedností hrozí jednotlivcům a společnostem riziko zaostalosti.
Zdroj: Definování, zlepšování a informování o politikách odborného vzdělávání a přípravy - Informační poznámka v lednu 2017 Cedefop

Sekce 1

Potřebné kompetence

  • V této části najdete seznam kompetencí potřebných pro úspěšné působení na trhu práce. Zjistěte, jaké dovednosti potřebujete u sebe rozvinout a na které můžete vsadit.

Sekce 2

Vaše virtuální kancelář

  • V této části najdete informace o vaší virtuální kanceláři. Jaké nástroje (hardware a software) potřebujete ke své práci? Otevřete odkaz a zjistěte to.

Sekce 3

Nástroje pro vaši propagaci

  • Vytvořte si svoji image a starejte se o ni. Najdete zde nástroje a dovednosti k tomu potřebné.

Příběhy úspěšných

  • I pro tento modul jsme vybrali některé příběhy o podnikatelském úspěchu. V této sekci nenajdete příběhy firem, ale mladých lidí, kteří mluví o svých zkušenostech a projektech.

Cvičení

  • V této sekci vám nabízíme výběr cvičení – vyberte si z nich ty, které považujete za vhodné a udělejte si je kdykoli uznáte za vhodné – změříte tím svou úroveň v průřezových dovednostech. Nebojte se experimentovat.
ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz