logo

(CZ) Modul 2 – Sekce 1

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 2 – Sekce 1

Elektronické obchodování v Evropě

V roce 1989 Tim Berners-Lee vymyslel World Wide Web, zkráceně web. Dne 6. srpna 1991 se první stránka v naší historii - info.cern.ch - objevila online.

Všeobecný přehled

CERN – místo, kde se narodil Web

O vzniku a historickém vývoji informační dálnice zvané Internet bylo napsáno mnoho slov. Dnešní uživatel si při zaznění slova Internet většinou představí hypertextové stránky s informacemi různé povahy vzájemně propojené pomocí odkazů – představí si službu World Wide Web, zkráceně WWW nebo jen Web.

 

První návrh vytvořit službu WWW zazněl v roce 1989 ve Švýcarsku. Důvodem pro tyto úvahy byla potřeba sdílení informací mezi vědci pracujícími na různých místech po celém světě. Pro vědu a výzkum je výměna informací nezbytná. Elektronická pošta byla běžně používaná, přenášely se programy, data i dokumentace. Problém však tvořily různorodé systémy, často vzájemně nekompatibilní. Informace o jednom tématu se nacházely na mnoha různých místech a nebylo snadné se dostat právě k těm důležitým. Různé druhy dat byly uchovány v různých formátech a bylo nutné znát vhodný postup, a také vědět přesnou adresu požadovaného souboru.

 

Základní myšlenkou nového přístupu bylo použití hypertextových dokumentů s odkazy na další informace, na které stačí kliknout myší a přitom není nutné vědět, na kterém počítači jsou dokumenty uloženy. S nápadem přišel Tim Berners-Lee, vědec pracující v laboratořích CERN, který hypertext vyvíjel a používal pro svoji potřebu již několik let. Sám také vymyslel název World Wide Web, jako označení jím vyvinutého programu (psáno WorldWideWeb, později přejmenován na Nexus, aby nedocházelo k omylům) a také jméno celého projektu (psáno s mezerami). V roce 1990 myšlenku ještě vylepšil společně s Robertem Cailliau. Koncem roku již předvedli prototyp základního systému.

 

Rok 1992 znamenal pro Web velký rozvoj. Počátkem roku 1993 bylo po světě již 50 WWW serverů a na konci dubna byla technologie WWW uvolněna pro širokou veřejnost bez finančních závazků k CERNu. Koncem roku je serverů již více než 200. V roce 1994 proniká WWW do domácností. Tim Berners-Lee koncem roku 1994 zakládá a dodnes řídí WWW Consorcium, zkráceně W3C, které koordinuje vývoj Webu. I když nepřináší pouze pozitiva, a to si myslí i sir Tim Berners-Lee, právě díky této síti vděčíme za uskutečnění mnoha nápadů a projektů, které by jinak neexistovaly – třeba také elektronické obchodování.

 

Podíváme-li se zpětně na historii služby World Wide Web, zjistíme, že místo, kde vznikla, není překvapující (i když ho zná jen malá část laické veřejnosti), ale naopak to nejlepší možné. V jednostranně zaměřených počítačových laboratořích by možná taková myšlenka vznikla, mohlo by se však stát, že by byla používána jen v lokálním měřítku a nikdy by nedosáhla tak ohromného rozšíření. Evropská laboratoř částicové fyziky CERN není izolovaná, výzkum je založen na spolupráci s univerzitami a vědeckými ústavy po celém světě. Právě tato skutečnost umožnila vznik a bouřlivý rozvoj Webu, který vědcům umožnil jednoduchý přístup k poznatkům z libovolných zdrojů. Díky tomu, že vědecká komunita nutně potřebuje sdílet velké množství informací co nejefektivnějším způsobem, nápad se ujal okamžitě a s velkým nadšením.

E-commerce ve světě

 

Kontext elektronického obchodování se neustále mění. Údaje o mezinárodním i evropském elektronickém obchodu se neustále aktualizují prostřednictvím lidí i fungováním trhu.

 

Procentní podíl celosvětové populace, která má přístup k internetu, vzrostl z 1 % v roce 1995 na bezmála 50 % v roce 2017. Využívání širokopásmového internetu není v mnoha zemích v současné době rovnoměrně k dispozici z důvodu infrastruktury a rozvoj online trhu je ve velké míře závislý na mobilním připojení. Očekává se, že v roce 2018 bude více než 36 % celosvětové populace používat smartphony, což je o 10 % více než v roce 2011.  V únoru 2017 bylo 49,74 % prohlížení webových stránek uskutečněno prostřednictvím mobilních zařízení. Od roku 2016 neustále narůstá počet lidí používajících k prohlížení internetu tablety a mobilní zařízení vůči počtu lidí používajících k prohlížení klasické stolní počítače. Počet uživatelů mobilních zařízení a tabletů v celosvětovém měřítku již překročil počet uživatelů stolních počítačů a tento trend neustále pokračuje. Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 se prostřednictvím stolních počítačů stále tvořila většina celosvětových objednávek v rámci elektronického obchodování, avšak prostřednictvím smartphonů se provedla většina navštívení obchodních stránek.

 

Toto vede k dalšímu rozvoji a novým trendům v rámci elektronického obchodování – použitelnosti, zkušenosti uživatelů, zkušenosti zákazníků a nástroje pro zákazníky (reagující stránky, aplikace, atd.) a všem dalším stránkám obchodu, což vede i k digitální transformaci.

 

Aktivita na sociálních sítích je v rámci online aktivit nejpopulárnější a Facebook je nejoblíbenější online síť s největší interakcí. Ve čtvrtém čtvrtletí 2015 Facebook užívalo zhruba 1,59 miliardy uživatel měsíčně, což činilo bezmála polovinu uživatelů internetu po celém světě. Odhaduje se, že v roce 2019 bude na světě zhruba 2,77 miliardy uživatelů sociálních médií, oproti 2,46 miliardy v roce 2017 (Zdroj: Statista). Spojení s přáteli a rodinou, vyjadřování názorů, zábava a online nakupování patří k nejčastějším důvodů pro používání internetu.  Nejaktivnějšími uživateli byli mileniálové ve věku 18 až 32 let, kteří každý den strávili online v průměru 7,43 hodiny.

Statista je jednou z předních společností na internetu. S týmem více než 250 statistiků, databázových odborníků, analytiků a redaktorů poskytuje Statista uživatelům inovativní a intuitivní nástroj pro výzkum kvantitativních dat, statistik a souvisejících informací. Produkt je určen pro obchodní klientelu a akademické pracovníky jakékoliv velikosti. Její služby licencují konzultační firmy a mediální agentury, stejně tak strategické a marketingové oddělení ve velkých korporacích z různých odvětví. Její klientská základna zahrnuje širokou škálu globálně aktivních společností a předních akademických institucí. Od uvedení platformy v roce 2008 se do Statisty zaregistrovalo více než 1 000 000 uživatelů.
Infografika byla vytvořena za použití nástrojů canva.com. Canva je stránka s bezplatnými nástroji pro grafický design. Používá formát drag and drop (táhni a pusť) a umožňuje přístup k fotografiím, grafice a fontům. Tento nástroj lze využít pro design a webovou grafiku i tisk.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz