logo

(CZ) Modul 2 – Obsah

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

ME-commercer – Modul 2

V Modulu 2 vám představíme všeobecný kontext elektronického obchodování v Evropě. Prostřednictvím číselných údajů a infografiky vám modul přiblíží základní informace o tomto sektoru. Zjistíte, jak a kdy se zrodil internet a jak jej dnes využíváme. Pochopíte mechanismy, které se skrývají za tímto fenoménem. Dozvíte se, jaké jsou současné trendy a jak je předvídat.

Pokud se jedná o mikropodniky a malé podniky, je web ideálním nástrojem k propagaci a prodeji produktů a služeb. V porovnání s tradičními způsoby prodeje web vypráví příběh a vdechuje do nakupování život. Je schopný vytvořit emoční zapojení a zvýšit jedinečnost a kvalitu produktu.

Andrea Granelli, spoluzakladatel a president konzultační firmy Kanso

Sekce 1

Celkový obraz elektronického obchodu:

  • V této části najdete několik informací o vzniku WWW (World Wide Web) a několik námětů k hlubšímu pochopení jeho mechanismů a trendů vývoje. Navíc se dozvíte některé důležité údaje o stavu e-commerce ve světě.

Sekce 2

 

Elektronický obchod v Evropě:

  • V této části najdete referenční rámec elektronického obchodování v Evropě, zásady a cíle politik souvisejících s jednotným digitálním trhem, index DESI, popisující stav digitalizace ekonomiky a společnosti Evropské unie a o členství naší zemi v síti Ecommerce Europe.

Sekce 3

 

Elektronický obchod v České republice:

  • Na této stránce najdete informace, které popisují nejnovější stav digitalizace v naší zemi, referenční rámec pro elektronický obchod v České republice a několik informací o činnosti Hospodářské komory České republiky, která je referenčním místem pro podnikatele u nás.

Příběhy úspěšných

 

  • Zde najdete výběr příběhů úspěšných podniků, které vám pomohou prohloubit znalosti a pochopit hranice a perspektivy elektronického obchodování.

Testovací část

 

  • V testovací části si ověříte, kolik jste se toho naučili. V modulu 2 testování zahrnuje několik uzavřených otázek k tématům ze sekcí 1, 2 a 3.
ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz