logo

(CZ) Modul 3 – Obsah

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

ME-commercer – Modul 3

V modulu 3 najdete informace a praktické návody vztahující se ke všemu, co potřebujete vědět a připravit před tím, než začnete pracovat jako ME-Commercer: přehled legislativního rámce a platebních metod, návody k pochopení bezpečnostních systémů potřebných pro správu dat, návody pro správnou volbu logistiky a samozřejmě marketingové plány.

Všechny moje návrhy zvažuji v jejich největším možném kontextu, židli v místnosti, pokoj v domě, dům v prostředí, prostředí v městském projektu. Eliel Saarinen

Sekce 1

Business modely

  • V této sekci naleznete model, který se stal velmi populární a lze jej snadno použít k definici business modelů.

Sekce 2

Právní rámec, soukromí a bezpečnost

V této části naleznete přehled předpisů týkajících se správy smluv o prodeji a poskytování vzdálených služeb v odvětví Business to Consumer a pokynů pro bezpečné řízení dat.

Sekce 3

Platební metody

  • Technologie, na kterých jsou založeny platební systémy, jsou základními prvky elektronického obchodování. Úspěšnost prodeje i bezpečnost nákupu jsou závislé na jejich výkonnosti a spolehlivosti. I nadále se používají tradiční způsoby placení, ale posun k digitálním metodám je rychlý. V této sekci najdete popis používaných systémů a odkazy na očekávané změny v legislativě.

Sekce 4

Logistika

  • Rozvoj elektronického obchodování zcela mění roli logistiky, která se stala rozhodujícím faktorem při rozhodování nakupujících. Pochopení jejích mechanismů je klíčem k úspěchu. V této sekci naleznete popis základních prvků logistiky.

Sekce 5

Marketing

Podle definice termínu navrženého Philipem Kotlerem: “Marketing spočívá v identifikaci a uspokojování lidských a sociálních potřeb”, jsme v této části modulu shromáždili základní prvky nezbytné pro pochopení marketingu v jeho různých složkách: marketing jako princip ve všech činnostech a vztazích společnosti, marketing jako proces, kterým jednotlivci a skupiny dostávají to, co potřebují, díky vytváření, dodávce a výměně cenných produktů a služeb; marketing jako schopnost vytvořit správný produkt založený na analýze průzkumu trhu.

Příběhy úspěšných

Ve třetím modulu jsme vybrali příběhy týkající se probíraných s cílem poskytnout konkrétní příklady, které můžete prozkoumat a pracovat s nimi: příklady úspěšné segmentace; příběhy inovativní logistiky; příběhy o vítězných strategiích.

Testovací část

V testovací části si ověřte, kolik jste se toho naučili. V modulu 3 testování zahrnuje několik uzavřených otázek k tématům ze sekcí 1, 2, 3, 4 a 5 a také z příkladů uvedených mezi Příběhy úspěšných.

ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz