logo

(CZ) Modul 4 – Testovací sekce

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 4 – Testovací sekce

Ověřte si znalosti, které jste získali a odpovězte na následující otázky.
Test si můžete udělat, kolikrát chcete. Pokud odpovíte nesprávně, můžete se vrátit do studijního textu a zkontrolovat si příslušné části.
Vybrané otázky z této sekce budou zahrnuty i do závěrečného testu.

Tržiště je...

Correct! Wrong!

Vertikální tržiště...

Correct! Wrong!

Amazon je vertikální tržiště

Correct! Wrong!

Zkratka SaaS zastupuje termín Software as a Service. Tento termín znamená:

Correct! Wrong!

Příkladem SaaS je...

Correct! Wrong!

Capterra je...

Correct! Wrong!

Co je BuyButton?

Correct! Wrong!

Siteground...

Correct! Wrong!

(CZ) Modul 4 - Test
Dobrá práce
Dobrá práce, můžete jít do modulu 5
Skoro tam
přečtěte si další informace o modulu 1 dříve, než přejdete do modulu 5
Je třeba více úsilí
Návrat do modulu 4. Pečlivě si přečtěte text a ještě jednou proveďte test před tím, než se přesunete do modulu 5

Share your Results:

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz