logo

(LT) 6 modulis – 1 skyrius

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

6 modulis – 1 skyrius

Šiame skyriuje Jūs rasite:

 

  • Pagrindinių, visą gyvenimą trunkančio mokymosi, gebėjimų sistemą: jų apibrėžimus ir reikalingas žinias, įgūdžius bei ryšį su individualiomis kompetencijomis;
  • vaizdo įrašus, suteikiančius detalesnę informaciją.

Reikalingi įgūdžiai

Lankstus prisitaikymas prie sparčiai besikeičiančio pasaulio ir savo tinkamos savo vietos nustatymas darbo rinkoje reikalauja universaliųjų ir pagrindinių įgūdžių. Visą tai galima įgyti tiek formaliuoju tiek neformaliuoju mokymosi būdu: Jūs daug ko išmokstate mokykloje, tačiau lygiai taip pat svarbus jūsų mokymąsis ir popamokinėje veikloje. Daugumai iš mūsų savo įgūdžius reikia tobulinti kiekvieną dieną.

 

Pradėdami rengti šią mokymosi kurso dalį įsivaizdavome, kad galėsime išryškinti tam tikrus me-commerceriui reikalingus įgūdžius, tačiau supratome, kad visi, dėl kurių yra sutarta formuojant bendrąją Europos Sąjungos švietimo strategiją ir yra būtini, jei norite tapti šio sektoriaus specialistais.

 

Toliau esančiuose skyriuose Jūs rasite įgūdžių sąrašą, aprašytą Europos Parlamento ir Tarybos priimtose 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijoje ddėl universaliųjų, visą gyvenimą trunkančių, mokymosi gebėjimų. Čia rasite aprašytą kiekvieną individualią kompetenciją ir jos paskirtį; kai kurie iš išvardintų įgūdžių turi tiesiogines nuorodas ir sąsajas su me-commercerio veikla.

Norint įvertinti įgytų įgūdžių lygį, yra verta ir įdomu paminėti „Įgūdžių ataskaitą”: dokumentą skirtą analizuoti savo įgūdžius ir profesinius tikslus, savo mokymosi kelią ir visus įgūdžius, įgytus per visą savo gyvenimo laikotarpį. Gebėjimų pusiausvyros pasiekimas yra pakankamai sudėtingas ir reikalauja šios srities ekspertų patarimų. Norėdami sužinoti dadartinį savo įgūdžių ir žinių lygi kreipkitės mokymosi įstaigą ar personalo atrankos įmonę.
Bendravimas gimtąja kalba
Vaizdo įrašas atskleidžia, kokią ir kiek informacijos galime perduoti galite neverbaline kūno kalba.

Apibrėžimas

 

Bendravimas gimtąja kalba yra gebėjimas išreikšti ir interpretuoti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones tiek žodžiu, tiek raštu […] bei tinkamai ir kūrybingai sąveikauti kalbos lygmeniu kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose. […]

Su šia kompetencija yra susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai.

[…] Bendravimas gimtąja kalba reiškia, kad asmuo žino žodyną, funkcinę gramatiką ir kalbos funkcijas. Tai apima žinias apie pagrindines verbalinės sąveikos rūšis […], taip pat kalbų ir komunikacijos įvairovę skirtinguose kontekstuose. […] […]apima galimybę atskirti ir naudoti skirtingų tipų tekstus, ieškoti, rinkti ir apdoroti informaciją, naudoti kalbos pakaitalus ir formuluoti bei išreikšti nuomonę, įtikinamai ir tinkamai išdėstyti kontekstą tiek žodžiu, tiek raštu. Teigiamas požiūris į bendravimą gimtąja kalba veda prie kritiško ir konstruktyvaus dialogo […] supratimą apie kalbos įtaką kitiems ir poreikį suprasti ir vartoti kalbą teigiamai ir socialiai atsakingai.

Bendravimas yra dažnai apibrėžiamas kaip pranešimo perdavimas iš vieno asmens kitam; o tiksliau, tai reiškia bendrą (arba bendrai kūriamo) bendravimą. Bendravimas apima tiek kalbą, tiek neverbalinį elgesį, į kurį įeina garsų, judesių, erdvės ir laiko suvokimas, taip pat daugelį materialinės kultūros aspektų (maistas, drabužiai, objektai, vizualinis dizainas ir architektūra). Bendravimas gali būti suprantamas kaip aktyvios kultūros dalis. Pagal UNESCO šaltinius bendravimas yra neatskiriama verslo valdymo dalis ir yra vienas iš svarbiausių esminių įgūdžių. Įmonių savininkai, vadovai ir darbuotojai kaip ir išoriniai konsultantai turi sugebėti veiksmingai perteikti savo mintis ir idėjas tiek įmonės viduje, tiek išorėje, ir turi žinoti kaip tai daryti naudojant įvairius metodus – verbalinį, neverbalinį ir paraverbalinį bendravimą – ir įvairūs kanalus: el. paštą, internetines svetaines ir socialinę žiniasklaidą. Tam, kad sukurti elektroninę komerciją, nereikia būti puikiu oratoriumi ar rašytoju, bet žinoti kaip bendrauti, priešingai, yra absoliučiai būtina: reikia kurti informatyvų ir patrauklų turinį, per kurį perduosite savo klientams ko iš jų Jūs norite. Aiškus, lengvai skaitomas tekstas, logiška kalbos seka bei antraščių kūrimas yra esminiai įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo elementai bei rinkodaros kampanijos kūrimas, neatsižvelgiant į jos dydį. Mokytis rašyti įsimintinas frazes, kurti skelbimų turinį, socialinės žiniasklaidos pranešimus, produktų ar paslaugų aprašus nėra lengva: reikia laiko ir patirties. Jei turite įgūdžių šioje srityje, galite tobulinti ir praktikuoti juos, jei ne, galite rasti internete specialistus, kurie dirba šioje srityje. Raktažodis paieškai (anglų k.) yra: copywriting, lietuvių kalba: “tekstų rašymas”.
Bendravimo užsienio kalba įgūdžiai
Nuotrauka “Philosophy book” iš Thought Catalog talpyklos: Unsplash

Apibrėžimas

Bendravimas užsienio kalbomis iš esmės sutampa su pagrindiniais įgūdžiais, reikalingais bendravimui gimtąja kalba. Bendravimas užsienio kalbomis taip pat reikalauja tokių įgūdžių kaip tarpininkavimas ir tarpkultūrinis supratimas.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai.

Užsienio kalbų kompetencijai reikalingos žodyno ir funkcinės gramatikos žinios bei pagrindinių kalbos sąveikos tipų ir kalbos registrų supratimas. Taip pat svarbu žinoti socialines konvencijas, kultūrinius aspektus ir kalbos įvairovę. […] Teigiamas požiūris – tai kultūrinės įvairovės vertinimas bei interesas ir smalsumas kalbai ir tarpkultūriniam bendravimui.

Kalba, kurią būtina mokėti norint vykdyti e-prekybą yra, be abejonės, anglų kalba. Ne tik todėl, kad šiandien anglų kalba yra labiausiai paplitusi kalba verslo pasaulyje, bet ir todėl, kad daugelis mokymosi priemonių yra prieinamos tik anglų kalba. Kad Jums padėti, mes išrinkome keletą nemokamų internetinių išteklių Jūsų anglų kalbos tobulinimui: misija įmanoma.

 

  • Crownacademy siūlo YouTube vaizdo įrašų seriją, kurių pagalba išmoksite ar pasitobulinsite anglų kalbos gramatikos ir žodyno žinias.
  • Listenaminute yra gerai struktūrizuota svetainė (nors ir ne itin grafiškai patraukli), todėl galite pagerinti savo klausymo įgūdžius klausydamiesi garso įrašų, kurie trunka apie vieną minutę, kartu su kuriais eina tekstai. Svetainėje yra daug temų, iš kurių galima rinktis.
  • Aba english naudoja veiksmingą mokymo metodą: žiūrėti filmus originalo kalba. Vaizdo pamokos, interaktyvi gramatika ir testai leidžia greitai pagerinti kalbos lygį. Svetainė siūlo nemokamą ir mokamą mokymosi planus.
  • britishcouncillearnenglish yra Britų tarybos svetainė, skirta mokytis anglų kalbos per vaizdo įrašus, klausymo užduotis ir teksto suvokimą, pratimus ir žaidimus. Visos užduotys yra suskirstytos pagal amžiaus grupes.

 

Be svetainių, yra daug programų, skirtų anglų kalbos mokimuisi, kurias galite atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną. Mes siūlome dvi: busuu ir Duolingo bendruomenes, kurios padės išmokti anglų kalbą per žaidimus.

Oltre ai siti internet, sono disponibili numerose app dedicate allo studio della lingua inglese che puoi scaricare sul tuo smartphone. Te ne segnaliamo due: busuu per la pratica della lingua inglese all’interno di una comunità madrelingua e Duolingo per imparare l’inglese giocando.

Matematinė kompetencija ir pagrindiniai įgūdžiai mokslo ir technologijų srityje
Nuotrauka: “Vintage adding machine retro business bookkeeping old” iš TechPhotoGal talpyklos: pixabay

Apibrėžimas

Matematinė kompetencija yra gebėjimas kurti ir taikyti matematinį mąstymą, siekiant išspręsti eilę problemų kasdienėse situacijose. Pradedant nuo bazinių aritmetinių matematikos įgūdžių, pagrindinis dėmėsys skiriamas proceso ir veiklos bei žinių aspektams. Matematinė kompetencija apima įvairiu lygių gebėjimą ir norą naudoti minties matematinius modelius (loginį ir erdvinį mąstymą) ir pateikimą (formules, modelius, konstrukcijas, grafikus, diagramas).

Mokslinė kompetencija reiškia gebėjimą ir norą naudotis žinių ir metodikų rinkiniais, norint paaiškinti aplink mus esantį pasaulį, žinant kaip nustatyti problemas ir daryti išvadas, pagrįstas įrodytais faktais. Technologijų kompetencija laikoma šių žinių ir metodikos taikymu, siekiant patenkinti žmonių troškimus ar poreikius. Mokslo ir technologijų kompetencijos apima supratimą apie žmogaus veiklos pokyčius ir supratimą apie kiekvieno piliečio atsakomybę.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

Būtinos žinios matematikos srityje apima tvirtas žinias apie skaičiavimus, matavimus ir struktūras, pagrindines operacijas ir pagrindinius matematinius pristatymus, matematinių terminų ir sąvokų supratimą bei klausimų, į kuriuos matematika gali atsakyti, supratimą.

Žmogus turėtų turėti įgūdžius, kad galėtų pritaikyti pagrindinius matematinius principus ir procesus kasdieniame kontekste namuose ir darbe, sekti ir vertinti temų tarpusavio ryšius. […] Teigiamas požiūris į matematiką grindžiamas pagarba tiesai ir noru ieškoti motyvacijos ir nustatyti jos pagrįstumą.

Kalbant apie mokslą ir technologijas, pagrindinės žinios apima pagrindinius gamtos principus, pagrindines mokslo koncepcijas, principus ir metodus, technologijas ir technologinius produktus bei procesus, taip pat mokslo ir technologijų poveikį gamtos aplinkai. Šie gebėjimai turėtų padėti žmonėms geriau suprasti mokslo teorijas, taikomųjų programų ir technologijų raidą, apribojimus ir riziką visuomenėje (sprendimų priėmimo, vertybių, moralinių klausimų, kultūros ir kt. požiūriu). […]

Ši kompetencija apima kritišką vertinimą ir smalsumą, susidomėjimą etikos klausimais ir pagarbą saugumui ir tvarumui, ypač mokslo ir technikos pažangai, susijusiai su žmogumi, šeima, bendruomene ir pasaulinio mąsto problemomis.

E-prekybos konsultantui tokia kompetencija yra ypač svarbi, ypatingai siekiant įvertinti verslo tvarumą. Norėdami padėti Jums atlikti šią užduotį skyriuje Įrankiai, mes surinkome keletą patarimų ir įrankių, kurie padės Jums imtis pirmųjų žingsnių šia kryptymi.
Skaitmeniniai įgūdžiai
Nuotrauka: “Yellow Black Design Studio” iš Georgie Cobbs talpyklos: Unsplash

Apibrėžimas

Skaitmeninė kompetencija – tai žinojimas, kaip naudoti informacinės visuomenės technologijas (TSI) darbui, laisvalaikiui ir bendravimui tuo pačiu išlaikant ir pasitikėjimą savimi ir kritišką mąstymą. Ji glaudžiai siejasi su pagrindiniais IKT įgūdžiais: kompiuterių naudojimu informacijos paieškai, vertinimui, saugojimui, gamybai, pateikimui ir keitimui, taip pat bendravimui ir bendradarbiavimui internetu.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

Skaitmeninei kompetencijai reikalingas tvirtas sąmoningumas ir žinios apie IKT pobūdį, vaidmenį ir galimybes kasdieniame gyvenime: privačiame ir visuomeniniame gyvenime bei darbe. Tai apima pagrindines IT programas, tokias kaip tekstų apdorojimas, skaičiuoklės, duomenų bazės, informacijos saugojimas ir valdymas, taip pat supratimas apie galimybes ir galimą interneto bei elektroninių ryšių keliamą riziką (elektroninis paštas, tinklo priemonės) darbo, laisvalaikio, informacijos mainų ir bendradarbiavimo tinklų, mokymosi ir mokslinių tyrimų srityse. […] Būtini tokie įgūdžiai yra: gebėjimas ieškoti, rinkti ir apdoroti informaciją, kritiškai ir sistemingai ją naudoti, nustatyti jos tinkamumą ir atskirti realią nuo virtualios, atpažįstant koreliacijas. Žmonės taip pat turėtų galėti naudoti priemones, skirtas parengti, pristatyti ir suprasti sudėtingą informaciją, naudotis interneto paslaugomis, atlikti mokslinius tyrimus ir juos naudoti. Žmonės taip pat turėtų turėti galimybę naudotis ICT siekdami kritiškai mąstyti, lavinti kūrybiškumą bei susipažinti su naujovėmis. […].

Skaitmeniniai įgūdžiai, susiję su e-prekybos konsultacine veikla, yra itin svarbūs: norint sukurti duomenų bazes, siųsti elektroninius laiškus, ieškoti informacijos ir stebėti platformos ar produktų rinkos kūrimą bei tendencijas. Be to, šitie įgūdžiai turi būti nuolat atnaujinami, nes skaitmeninės technologijos, komunikacijos metodai ir priemonės nuolat tobulėja.
Mokėjimas mokytis
Nuotrauka: “Untitled image” iš rawpixel talpyklos: Unsplash

Apibrėžimas

Mokymasis mokytis yra sugebėjimas atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi veiksmingai valdant laiką ir informaciją tiek individualiai, tiek grupėse. Ši kompetencija apima supratimą apie savo mokymosi procesą ir poreikius, galimybių ribos nustatymą ir gebėjimą įveikti kliūtis trukdančias mokytis efektyviai. Ši kompetencija apima naujų žinių ir įgūdžių įgijimą, apdorojimą ir įsisavinimą, taip pat galimybių tyrimą ir naudojimą. Mokymasis mokytis reiškia, kad besimokantieji pradeda nuo to, ką jie jau išmoko ir įgijo per savo gyvenimo patirtį tam, kad panaudoti ir pritaikyti žinias ir įgūdžius įvairiose situacijose: namuose, darbe, mokymo įstaigoje ir praktikoje. Motyvacija ir pasitikėjimas yra esminiai elementai, reikalingi įgyti šiai kompetencijai.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

Kai mokymasis yra skirtas konkretiems darbo ar karjeros tikslams, žmogus turėtų žinoti apie reikalaujamus įgūdžius, žinias bei kvalifikaciją. Visais atvejais mokymasis mokytis reiškia, kad žmogus žino ir supranta pageidaujamas mokymosi strategijas, savo įgūdžių ir kvalifikacijų stipriąsias ir silpnąsias puses bei gali ieškoti švietimo ir mokymosi galimybių bei priemonių. Pirmiausia reikia išmokti mokytis, o tam reikia įgyti pagrindinių įgūdžių, kaip skaityti, rašyti, skaičiuoti ir naudoti IKT įgūdžius, reikalingus tolesniam mokymuisi. Turint šiuos įgūdžius žmogus turėtų galėti įsigyti, pasiekti, apdoroti ir pritaikyti naujas žinias ir įgūdžius. Tai reiškia, kad reikia efektyviai valdyti savo mokymosi, karjeros ir darbo modelius, ypač svarbu nemesti mokymosi pusiaukelėje, mokėti sutelkti dėmesį ilgesnį laiką ir kritiškai vertinti mokymosi tikslus […]. Teigiamas požiūris apima motyvaciją ir pasitikėjimą tęsti ir sėkmingai mokytis visą gyvenimą. Sugebėjimas spręsti problemas yra naudingas tiek pačiam mokymosi procesui, tiek ir kliūčių bei pokyčių valdymui. Noras taikyti anksčiau įgytas žinias ir gyvenimo patirtį, kaip ir smalsumas ieškoti naujų galimybių mokytis, taip ir mokytis įvairiais gyvenimo atvejais yra esminiai teigiamo požiūrio elementai.

E-komercija yra nuolat besikeičiantis ir atsinaujinantis sektorius, ir taip pat naujų augimo ir plėtros galimybių vieta. Naujų marketingo strategijų paieška yra labai svarbi sėkmės dalis. Atvirumas ekspertų konsultacijai, lankstumas naujiems darbo procesams, susidomėjimas naujais verslo metodais – yra esminiai elementai ir veiksniai, lemiantys veiklą šiame sektoriuje.
Socialinės ir pilietinės kompetencijos
Nuotrauka: “Untitled image” iš Nathan Dumlao talpyklos: Unsplash

Apibrėžimas

Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai apima asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius įgūdžius ir yra susiję su visomis elgesio formomis, leidžiančiomis mums veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir darbiniame gyvenime, ypač gyvenime pilname įvairios visuomenės […].

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

[…] veiksmingam socialiniam ir tarpasmeniniam bendravimui labai svarbu suprasti elgesio ir manierų etiketą, bendrai priimtą skirtingoje aplinkoje ir visuomenėje (pavyzdžiui, darbe). Taip pat svarbu žinoti pagrindines sąvokas, susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo organizacijomis, lygybe tarp žmonių ir lyčių visuomenėje ir kultūroje. Taip pat svarbu suprasti daugiakultūrinius ir socialinius bei ekonominius Europos visuomenės matmenis ir tai, kaip nacionalinis kultūrinis identitetas sąveikauja su Europos identitetu.

Bendras šios kompetencijos pagrindas apima gebėjimą konstruktyviai bendrauti skirtingose aplinkose, išreikšti ir suprasti skirtingus požiūrius, derėtis su gebėjimu kurti pasitikėjimą ir palaikyti stiprų ryšį su kitais. […]. Kompetencija grindžiama požiūriu į bendradarbiavimą, įsitikinimus ir vientisumą. […] ji remiasi žiniomis apie demokratijos, teisingumo, lygybės, pilietybės ir pilietinių teisių sąvokas, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, tarptautines deklaracijas ir formas, kuriose šios sąvokos yra taikomos […].

Pilietinės kompetencijos įgūdžiai apima gebėjimą veiksmingai bendradarbiauti viešojoje erdvėje, taip pat išreikšti solidarumą ir susidomėjimą sprendžiant problemas, turinčias įtakos tiek vietos, tiek ir platesnei bendruomenei […], taip pat sprendimų priėmimą visais lygiais, nuo vietinių lygmenų iki nacionalinio ir Europos lygio, ypač balsuojant. […].

Iniciatyvumas ir verslumas
Nuotrauka: “People adult arrangement” iš rawpixel talpyklos: pixabay

Apibrėžimas

Iniciatyvumas ir verslumas susijęs su žmogaus gebėjimu idėjas paversti veiksmais. Tai apima kūrybiškumą, inovacijas ir riziką bei gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant tikslų. Tai įgūdis, kuris padeda žmonėms ne tik kasdieniame gyvenime namuose ir visuomenėje, bet ir darbo vietoje. Jis padeda suprasti aplinkybes, kuriuose vyksta veiksmas, ir pasinaudoti suteiktomis galimybėmis. Tai yra atspirties taškas konkretesniems įgūdžiams ir žinioms įgyti, kurių reikia norint pradėti ar prisidėti prie socialinės ar komercinės veiklos. Tai turėtų apimti supratimą apie etines vertybes ir gero valdymo skatinimą.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

Šiam tikslui reikalingos žinios apima gebėjimą identifikuoti asmenines, profesines ir (arba) ekonomines veiklas, įskaitant platesnius aspektus […], pavyzdžiui, bendrąsias žinias apie ekonomikos veikimą, galimybes ir iššūkius, kurie iškyla ir su kuriais susiduria darbdaviai ar organizacijos. […] Įgūdžiai yra susiję su iniciatyviu projektų valdymu (kuris apima, pavyzdžiui, gebėjimą planuoti, organizuoti, valdyti, vadovauti ir deleguoti, analizuoti, bendrauti, teikti ataskaitas, vertinti ir registruoti), susiję su gebėjimu veiksmingai atstovauti ir derėtis bei dirbti individualiai ir partnerystės grupėse. Taip pat būtina išsiaiškinti ir nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei, prireikus, pasverti galimybes ir rizikuoti kai būtina.

Versliam požiūriui būdingas iniciatyvumo jausmas, gebėjimas numatyti įvykius, nepriklausomybė ir naujovės privačiame ir visuomeniniame gyvenime bei darbe. Tai apima motyvaciją ir ryžtą pasiekti tikslus, ar tai asmeninius, ar bendrus, netgi darbe.

Projekto valdymas, be abejo, yra esminis elementas, siekiant plėtoti savo verslą ir dirbti kaip mikro-įmonių konsultantu. Šio Modulio Įrankių skyriuje kalbėjome apie kai kuriuos paprastus Projekto valdymo įrankius, kurie padės Jums pradėti verslą, tačiau yra daugybė kitų įrankių. Čia yra kai kurios verslo projektų valdymo programinės įrangos (anglų k.):

Kultūrinis supratimas ir išraiška
Nuotrauka: “The Observer” iš Ryan Stefan šaltinio: Unsplash
2018 metai yra Europos kultūros paveldo metai. Jei norite sužinoti daugiau: paspauskite nuorodą.

Apibrėžimas

Supratimas apie idėjų, patirties ir emocijų kūrybinės išraiškos svarbą įvairiose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir vizualinį meną.

Su šia kompetencija susijusios žinios, įgūdžiai ir esminiai požiūriai

Kultūrinės žinios reiškia supratimą apie vietinį, nacionalinį ir Europos kultūros paveldą bei jo vietą pasaulyje. […] Svarbu suprasti kultūrinę ir kalbinę įvairovę Europoje ir kitose pasaulio dalyse, poreikį ją išsaugoti ir estetinių veiksnių svarbą kasdieniame gyvenime.

Tarp įgūdžių taip pat yra gebėjimas savo kūrybinius ir išraiškingus požiūrius susieti su kitų nuomonėmis ir identifikuoti bei realizuoti socialines bei ekonomines galimybes kultūrinės veiklos kontekste. Kultūrinė raiška yra labai svarbi kūrybinių įgūdžių ugdymui, kuri gali būti perkelta į daugelį profesinių kontekstų.

Tvirtas savo kultūros ir tapatybės jausmo suvokimas gali duoti pagrindą priimti kultūrinės raiškos įvairovę ir išugdyti pagarbą jai. […]

Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt