logo

(CZ) Module 5 – Sekce 2

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 5 – Sekce 2

V této části najdete:

 

  • úvod do konceptu SEO, SEA a SEM;
  • průvodce optimalizací Google;
  • provozní nástroje.
Neexistují žádné rychlé kouzelné triky, kterými by SEO dostala vaše stránky na první místo. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli SEO potenciál je jen tak vysoký, jako kvalita vašeho podnikání nebo webových stránek, takže úspěšná SEO může pomoci vašim webovým stránkám ukázat se v tom nejlepším světle.
Maile Ohye
Vysoká míra opuštění stránky, krátký čas strávený na webu a malý počet navštívených stránek naznačují, že uživatelé se svým webem nezabývají tak, jak by měli. Faktory hodnocení SEMrush Study 2.0

SEM, SEO a SEA jsou běžné pojmy ve světě internetového marketingu, a to jak mezi podnikateli, tak i konzultanty. Často se ale neví úplně přesně, co tyto akronymi znamenají, a není známo ani jejich přesné využití při optimalizaci. Chcete-li vytvořit webovou marketingovou kampaň, musíte vědět, co jsou a jak fungují, protože tyto nástroje se vzájemně doplňují jako součásti celkové marketingové strategie. Nemůžete například myslet na kampaň s reklamami Google, aniž byste optimalizovali svůj web nebo vytvořili rychlou vstupní stránku přátelskou k SEO. Je to stejné, jako když nelze vytvořit úspěšný blogu bez kvalitního obsahu a jeho sdílení v sociálních sítích.

Význam klíčových akronymů:

  • Search Engine Marketing (SEM)
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Search Engine Advertising (SEA)

Pro hlubší porozumění jejich významu doporučujeme video YouTube, které jasně vysvětluje jejich důležitost. Doporučujeme vám prozkoumat další tři zdroje, které jsou velmi zajímavé v kontextu SEM:

  1. stránku SEMPO  což je největší globální nezisková organizace sloužící průmyslu, výzkumu a digitálnímu marketingu a profesionálům pracujícím v tomto odvětví;
  2. Osobní blog Dannyho Sullivana pro všechny, kteří jsou různými způsoby zapojeni do optimalizace;
  3. vyhledávač Land, online magazín, který se specializuje na tuto oblast.
SEM

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, tedy marketing ve vyhledávačích. Jde o součást internet marketingu, která je podobně jako další formy online reklamy zaměřena na propagaci a zvyšování známosti a viditelnosti webu.

SEO

SEO je zkratka z anglického Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače. Základem SEO je jakýsi neohraničený soubor pravidel, jejichž dodržení zajistí stránkám dobré umístění ve výsledcích vyhledávání (tzv. SERP). Tato pravidla vznikla (a stále se trochu mění) praktickým pozorováním činnosti vyhledávačů, jejich algoritmů a hodnocení výsledků vyhledávání.

U více konkurenčních oborů je SEO mnohem složitější (a řádově dražší) – obvykle zahrnuje SEO analýzu, jejímž výsledkem je optimální SEO strategie, výběr vhodných klíčových slov, různé SEO taktiky, změny v informační architektuře webu, SEO úpravy textů, budování zpětných odkazů a další činnosti.

SEA

Search Engine Advertising (SEA) je označení pro placenou reklamu, která se zobrazuje u internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole. SEA je součást Search Engine Marketingu, nespadá sem však oblast SEO.

 

SEA a internetové vyhledávače

Search Engine Advertising poskytují prakticky všechny internetové vyhledávače, včetně u nás nejpoužívanějších – Google (www.google.com) a Seznam (www.seznam.cz). Google placenou reklamu tohoto typu zobrazuje dvěma způsoby, a to buď přímo nad organickými výsledky vyhledávání, nebo na pravé straně vyhledávacího okna.

 

Zde můžerte nahlédnout do manuálů pro další vyhledávače:

Optimalizace vyhledávače Google

Chcete-li pochopit mechanismy SEO, prohloubit, experimentovat a podporovat, nejlepší průvodce, který můžeme navrhnout, je konzola pro vyhledávání Google. Průvodce je zaměřen na podnikatele a konzultanty, ale také na webmastery a SEO odborníky a nabízí kompletní přehled základů SEO. Toto jsou obsahy, které najdete na adrese, kterou doporučujeme.

 

SEO se neusatále vyvíjí. Abychom vám pomohli pochopit nejnovější trendy v této oblasti, doporučujeme náhlédnout na stránky SEMrush Můžete si odsud stáhnout příručku pro analýzu dat “Ranking Factors” (v angličtině). Svou první studii provedla společnost SEMrush v červnu 2017 a v publikaci prezentuje 12 faktorů.

Studie SEMrush udává jako nejdůležitější prvky pro umístění stránky ve vyhledávačích: počet návštěvníků, čas, který každý návštěvník strávil na webu a jednotlivých stránkách. Z těchto údajú je patrné, že kvalita obsahu stránek je a nadále zůstává stěžejním prvkem pro dobré umístění. Existují i další důležité prvky, z nichž nejdůležitější jsou:

 

Bounce Rate

Metrika bounce rate (v češtině též překládáno jako poměr návratů či míra opuštění) udává, kolik procent návštěvníků odejde z webu po zhlédnutí pouze jediné (první) stránky.

 

Odkazující doména

Je takové doména, ze které směřuje zpětný odkaz na váš web.

 

Backlink – zpětný odkaz

Backlink je internetový odkaz/link směrující na váš web z jiných internetových stránek.

 

HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure – je internetový komunikační protokol, který chrání integritu a důvěrnost dat vyměňovaných mezi počítači a webovými stárnkami. Pro víc informací přejděte na Google nápovědu.

 

Anchor text

Text odkazu, tedy ta část odkazu, kterou vidí a na kterou kliká uživatel pro přechod na jinou stránku.

 

Klíčové slovo

Klíčová slova jsou důležitá především při optimalizace pro vyhledávače. Klíčové slovo je výraz, na který fulltextový vyhledávač stránku vypíše ve výsledcích vyhledávání (tzv. SERP), nejlépe na prvních místech. Více o klíčových slovech najdete v Nápovědě Google v angličtině.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz