logo

(LT) 2 modulis – 2 skyrius

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

2 modulis – 2 skyrius

„Skaitmeninimo srityje matomas poslinkis, nors ir nedidelis, tinkama kryptimi. ES daro pažangą, bet ji vis dar nepakankama. Tuo pat metu kitos pasaulio šalys ir regionai pirmyn žengia sparčiau.``Andrus Ansip / Europos Komisijos Vice-Presidentas #DigitalSingleMarket.
Norėdami apie tai sužinoti daugiau, kviečiame perskaityti 2017 m. Eurostato parengtą ataskaitą “Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė ES”. Dokumentas suskirstytas į 4 skyrius; pateikia lengvai suprantamą statistinę informaciją įvairiomis su IT susijusiomis temomis iliustruojat juos naudojant tekstais, vaizdiniais duomenis ir animacija; siūlo atsakymus į tokius prastus klausimus kaip interneto naudojimas, skaitmeniniai įgūdžiai ir pardavimai internetu.

  • 1 skyrius. Skyriuje nagrinėjama, kaip ir kokiomis aplinkybėmis žmonės ir įmonės dalyvauja skaitmeniniame tinkle, kaip įgyjami skaitmeniniai įgūdžiai ir vykdomi IT mokymai. Informacija apima informaciją apie mobiliojo interneto prieigą, veiklą jame, socialinės žiniasklaidos naudojimą ir IT specialistų gebėjimų panaudojimą.
  • 2 skyrius. Šiame skyriuje išsamiai 2 aspektais nagrinėjama e-prekyba: žmonės užsakantys prekes ir paslaugas internete bei įmonės, vykdančios prekybą internetu.
  • 3 skyrius. Skyrius skirtas interneto saugumo ir debesijos paslaugoms; informaciją apie asmeninės informacijos privatumo ir asmens duomenų apsaugos internete aspektus, įmonių IT saugumo politiką ir privačių asmenų bei įmonių naudojimąsi debesijos paslaugomis.
  • 4 skyrius. Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie ES politikos tikslus dėl bendrosios skaitmeninės rinkos, vienos iš dešimties Europos Komisijos prioritetų, apie kurį taip pat kalbama šiame puslapyje.

Vieninga skaitmeninė rinka

DESI-skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas

Gegužės 18 d. Europos Komisija paskelbė 2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus. Naudojant indeksą stebimi valstybių narių rezultatai atsižvelgiant į įvairius rodiklius: skaitmeninio ryšio, skaitmeninių įgūdžių, internetinės veiklos, įmonių skaitmeninimo ir skaitmeninių viešųjų paslaugų. Praėjusiais metais ES toliau gerino savo skaitmeninės veiklos rezultatus, o labiausiai ir mažiausiai skaitmeninėje srityje pažengusių šalių atotrūkis kiek sumažėjo (nuo 36 iki 34 procentinių punktų). Danijos, Švedijos, Suomijos ir Nyderlandų reitingas 2018 m. DESI yra aukščiausias ir jos yra tarp pasaulinių skaitmeninimo srities lyderių. Po jų rikiuojasi Liuksemburgas, Airija, Jungtinė Karalystė, Belgija, Estija. Per pastaruosius ketverius metus didžiausią pažangą padarė Airija, Kipras ir Ispanija (daugiau kaip 15 procentinių punktų). Tačiau kai kurios kitos ES šalys vis dar turi įdėti daug pastangų, o visa ES turi pagerinti savo rezultatus, kad būtų konkurencinga pasaulyje.

DESI 2018 – pagrindinės išvados:

  1. Galimybės naudotis ryšiu pagerėjo, tačiau jų nepakanka, kad būtų tenkinami sparčiai augantys poreikiai
  2. Nuo 2013 m. judriojo ryšio duomenų abonentinių sutarčių skaičius išaugo 57 % ir siekia 90 sutarčių 100 žmonių ES. 4G judriojo ryšio tinklais gali naudotis vidutiniškai 91 % ES gyventojų (praėjusiais metais – 84 %).
  3. Vis daugiau europiečių bendraudami naudojasi internetu, o didžiausias naudojimosi interneto paslaugomis padidėjimas susijęs su telefono ir vaizdo skambučiais. ES turi daugiau skaitmeninių technologijų specialistų nei anksčiau, tačiau įgūdžių vis dar trūksta. 43 % europiečių vis dar neturi pagrindinių skaitmeninių įgūdžių (44 % praėjusiais metais).
  4. Įmonės naudoja daugiau skaitmeninių technologijų, elektroninė prekyba lėtai auga. Nors vis daugiau bendrovių siunčia elektronines sąskaitas faktūras (18 %, palyginti su 10 % 2013 m.) arba naudojasi socialiniais tinklais komunikacijai su klientais ir partneriais (21 %, palyginti su 15 % 2013 m.), internetu prekiaujančių MVĮ skaičius keliais pastaraisiais metais nekito (17 %).
  5. Europos gyventojai dažniau naudojasi internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis. 58 % interneto naudotojų formas viešojo administravimo įstaigoms teikė internetu (2013 m. – 52 %).

Šaltinis: ES: //ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

2018 m. Danija, Švedija, Suomija ir Nyderlandai pasiekė geriausius rezultatus pagal DESI indeksą. Šios šalys yra skaitmeninės visuomenės lyderiai. Po jų seka Liuksemburgas, Airija, Jungtinė Karalystė, Belgija ir Estija. Per pastaruosius ketverius metus didžiausią pažangą padarė Airija, Kipras ir Ispanija. Europos Sąjunga tampa vis daugiau skaitmenine visuomene, tačiau pažanga dar nėra pakankama. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite mūsų nuorodas, pateiktas aukščiau tekste.
ES daro didelę įtaką internetinei mažmeninei prekybai savo valstybėse narėse. ``Ecommerce Europe`` yra skambus e-prekybos atstovų balsas Europos politikos srityje.

E-prekyba Europoje

Asociacija “Ecommerce Europe“, jungianti daugiau nei 20 nacionalinių e-prekybos asociacijų, atstovauja daugiau nei 25 000 įmonių, kurios parduoda produktus ir (arba) interneto paslaugas klientams iš visos Europos. „Ecommerce Europe“, įsteigta lyderiaujančių nacionalinių elektroninės prekybos asociacijų, yra e-prekybos atstovų balsas Europoje. Jos misija yra skatinti ir stiprinti e-prekybą, padedant sprendimų priėmėjams apibrėžti tinkamą tvarios ateities augimo politiką. Siekiant šio tikslo, “Ecommerce Europe” skatina iniciatyvas, kuriomis siekiama kurti naujoviškus rinkos sprendimus bei kuria bendrą platformą išsamioms diskusijoms šia tema. “Ecommerce” Europos elektroninės prekybos scenarijuje yra skatinamasis variklis, kurio veiksmai įgyvendinami pasitelkiant tokias iniciatyvas kaip, pvz., “European Trustmark” ženklo sukūrimas.

Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt