logo

(CZ) Modul 3 – Sekce 4

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 3 – Sekce 4

V této sekci najdete:

  • informace o roli logistiky v prodejním řetězci;
  • základní logistické modely;
  • procesní řetězec logistiky;
  • specifické legislativní prvky
  • přehled distribučních kanálů v České republice
Na internetu nakupujeme rádi, protože pokaždé, když dorazí balíček, cítíme se jako o Vánocích, ale když ho pak rozbalíme, ihned si uvědomíme množství použitého balícího materiálu. Řešení? Optimalizace balení do tvaru krychle a opakovaně použitelné obaly. Roger Botti - konzultační firma Robilant Associati
Deliver in Europe je platforma financovaná Evropskou komisí, která pomáhá firmám při hledání poskytovatelů logistických služeb, které nejvíce odpovídají jejich požadavkům.

Více…

Logistika

Elektronické obchodování naprosto mění trh s poštovními a zasílacími službami. Celosvětové obchodní toky způsobily nákupní revoluci, avšak současné zasílací služby nejsou nastaveny tak, aby jim mohly stačit. Jeden z pěti občanů EU uvádí, že levnější ceny přepravy by nejvíce přispěly tomu, aby vyvolaly nárůst online nakupování od prodejců se sídlem v jiných členských státech EU. Stejně tak více než jedna třetina online prodejců považuje vyšší ceny za přeshraniční přepravu, v porovnání s cenou za vnitrostátní dopravu, za překážku v přeshraničním obchodování. V průzkumech, které provedlo sdružení Ecommerce Europe, patří nevýkonnost přeshraniční přepravy stále mezi tři největší překážky pro online prodejce při prodeji do jiných členských států EU. Bezmála jedna polovina firem prodávajících do zahraničí (44%) vidí logistiku a přepravu jako velkou překážku při obchodování se zahraničím. Průzkum sdružení Ecommerce Europe nazvaný “Překážky rozvoje” (Barriers to Growth) ukazuje, že 15% firem, které neprodávají na mezinárodní úrovni, tak nečiní proto, že považují náklady na přepravu za nadměrné.

Celý text prohlášení naleznete zde. 

Co je logistika

Logistika – obor, který se zabývá fyzickým tokem zboží. Logistika řeší přepravu zboží v požadované kvalitě z jednoho místa na jiné místo a ve správný čas. Upravuje také vztahy mezi odběrateli a dodavateli. Lze ji zároveň označit jako soubor činností, které je nutné vykonat, aby došlo ke splnění výše uvedeného cíle. Svoji důležitou roli v logistice hrají i náklady, které se podnik snaží minimalizovat. Logistika proniká do všech oblastí podnikového řízení, nejvíce však do plánování, nákupu, skladování, řízení výroby, řízení zakázek a odbytu. Díky kvalitní logistice zboží, ale také různého firemního vybavení, je zefektivněna výroba, vše je rychlejší a jednodušší. S logistikou je často velmi úzce spojována také autodoprava.

Podle: it-slovník.cz 

Logistické modely

Přeprava kurýrními službami

Kurýrní služba je služba mající za cíl doručit zásilku na místo určení, jedná se o obdobu poštovní služby. Oproti poštovní službě je značný rozdíl v rychlosti přepravy, která bývá rychlejší, způsobu naložení a v ceně dopravy. Tato doprava umožňuje značnou flexibilitu ve změnách adresy dodání, či v objemu přepravovaného zboží.

Kurýrní služba spočívá v okamžitém vyzvednutí zásilky u odesílatele a následně bezodkladné předání zásilky adresátovi.

 

Outsourcing logistiky

Outsourcing logistiky představuje svěření zejména skladovacích a přepravních služeb specializované firmě. Specializovaná firma přináší do logistických procesů vyšší hodnotu prostřednictvím dlouhodobě budovaného know-how a technologií, zatímco zajišťováním z vlastních zdrojů by zadavatelská firma odčerpávala příliš velké množství času, lidských kapacit a finančních prostředků.

 

Outsourcing logistiky má tři stupně

1. Nejnižší stupeň outsourcingu logistiky je 2 PL, kdy zadavatelská firma objednává služby u specializovaných firem, např. dopravců. Tato forma je vhodná pro malé podniky s jednoduchým dodavatelským řetězcem.

2. Užší formou spolupráce je 3 PL, kdy specializovaná firma realizuje část nebo celý dodavatelský řetězec a zajišťuje jeho výsledek. Tuto formu spolupráce využívají v ČR velké podniky, např. automobilky a zahraniční firmy.

3. Nejužší možnou formu partnerství představuje 4 PL, kdy specialista přebírá kompletní optimalizaci logistického řetězce. Spolupráce začíná zpracováním logistického konceptu a poradenstvím. Těžiště činnosti je zaměřeno na výsledek svěřené činnosti. Dodavatel 4 PL obvykle koordinuje více 3 PL poskytovatelů. Tuto formu spolupráce mohou realizovat pouze silné a dostatečně zkušené logistické společnosti. Využívají ji především velké nadnárodní korporace.

 

Zdroj: Vladimír Ježek, Hospodářské noviny

Proces

Obal

Základním pravidlem balení je: “každý centimetr je důležitý”, takže musíte vždy používat nejmenší a nejlehčí obal.

Novinový papír, dekorační papír, obálky s plastovými bublinkami, vzduchové výplně, obaly z polystyrenových obalů jsou nejběžnějšími materiály používanými k ochraně produktů a vyplňují prázdné prostory v přepravních bednách. Mnoho obálek je dnes samolepících, ale pro krabice je zapotřebí dobrá páska a ruční pistole.

 

Přeprava

Přeprava je jedním ze základních prvků logistiky. Existují tři hlavní faktory spojené s přepravou, které ovlivňují volbu druhu přepravy:

  • Náklady na dopravu;
  • rychlost přepravy;
  • kvalitu přepravní služby.

Abyste získali úplný přehled momentálně dostupných možností přepravy, doporučujeme porovnat první dvě uvedené proměnné pomocí srovnávačů cen.

Klíčová slova jsou například: komparátor přepravy.

 

Dokumenty

K zásilkám doporučujeme vždy přiložit přepravní dokumenty – dodací list nebo fakturu. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma dokumenty je v tom, že faktura obsahuje ceny, zatímco dodací list ne.

Pokud odesíláte zboží do jiných zemí, musíte zadat dokumentaci pro celní úřad. Chcete-li získat úplný přehled o potřebných formulářích, můžete se obrátit na obchodní komoru.

Podívejte se na konkrétní příklad logistiky v e-shopu – za jak dlouho dorazí zboží na váš stůl?

Legislativa v kostce

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je prodávající povinen dodat zboží bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Není-li možné zboží doručit do 30 dnů nebo před uplynutím dohodnuté lhůty, může zákazník požadovat doručení zboží v pozdější lhůtě. Pokud nedojde k dodání ani v nové lhůtě, může zákazník odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. V opačném případě, je-li určený dodací termín podstatný (například u svatebních šatů), může zákazník okamžitě odstoupit od smlouvy a má nárok na úplné vrácení peněz, pokud zboží není doručeno v původně dohodnutém termínu. Prodávající je zodpovědný za veškeré škody na zboží během dodávky a přepravy.

Ve věku digitální ekonomiky zažívá elektronické obchodování neskutečný rozkvět. Toto má velký vliv na logistický řetězec, ať už se jedná o organizaci přepravy, skladové hospodářství, až po dodávky v rámci města. Tento trend je nezastavitelný a bude vyžadovat kompletní a důkladnou revizi dynamiky obchodování po celém světě. Je to jedna z věcí, kterou bude zapotřebí logistiku poměřovat v blízké budoucnosti. ``Logistika v době elektronického obchodování`` - Freight Leaders Council (Organizace přepravců)

Zajištění logistiky zboží v České republice

Ať už prodáváte cokoli, budete potřebovat zboží k zákazníkům nějak dostat. Možností máte celou řadu, můžete využít služeb mnoha přepravních firem, kurýrů či České pošty.

Zdroj: mujprvnieshop.cz

V českém prostředí patří Česká pošta k nejčastějším způsobům přepravy. Pošta je v tomto ohledu jedničkou zejména díky rozsáhlé síti poboček. Akceptuje dobírky i platby předem a její služby jsou poměrně rychlé.

Díky možnostem převzetí „Balík do ruky“ a „Balík na poštu“ je odběr zboží pomocí pošty pro zákazníky ještě pohodlnější.

E-shopům fungujícím v České republice doporučujeme přepravu Českou poštou určitě nabídnout, jelikož zákazníci jsou na ni stále poměrně dost zvyklí.

Přidejte však k České poště ještě další alternativu v podobě některé z přepravních společností. Kvalita jejich služeb i cenové podmínky bývají zpravidla velmi podobné. Doručení v rámci ČR bývá většinou do druhého dne, ceny bývají také srovnatelné. Jsou pochopitelně firmy dražší i levnější, ty dražší zpravidla nabízejí i další služby, jako je upozornění zákazníka pomocí SMS zprávy nebo sledování balíku online – to je u většiny z nich již standard.

Často využívané přepravní společnosti jsou například DPD, PPL, Geis Parcel, GLS, TopTrans nebo DHL. Kvalitu jednotlivých společností lze těžko objektivně zhodnotit. Ve všech společnostech vozí a překládají balíky různí lidé, takže těžko spekulovat, která firma obecně zachází s balíky nejlépe.

V případě, že se váš business již pěkně rozjel, je dalším krokem v dopravě nabídnout nedočkavým zákazníkům kurýrní službu (Messenger, Airway, nebo např. Mesík). Kurýrní doručení je nejrychlejší a poměrně bezpečný (co do zacházení s balíkem) způsob doručování zboží. Na druhou stranu je to již určitá nadstavbová služba, takže bývá dražší než běžné formy přepravy.

V případě, že máte i kamennou provozovnu, je nabídněte zákazníkům i možnost osobního odběru. Stále existuje velká část zákazníků, kteří si raději pro zboží přijdou osobně. Tento způsob může být pro konkrétního zákazníka nejrychlejší, pohodlný a neplatí navíc za dopravu. Nabídnout zákazníkům možnost osobního vyzvednutí je v českém prostředí velká konkurenční výhoda, ovšem jeho provoz většinou stojí relativně dost peněz a pro začínající e-shop je to leckdy nereálné.

Osobní odběry na cizích výdejních místech

 

Pokud vlastní provozovnu nemáte, nebo z nějakého důvodu nechcete nabízet osobní odběr přímo u vás, je tu možnost využít výdejních míst třetích stran. Existují různé služby jako Uloženka, Zásilkovna, Kouzelná Almara, nebo síť prodejen potravin Žabka.

Tento způsob je vhodný zejména pro e-shopy, které nemají příliš vysoké poštovné. Využití těchto služeb stojí vždy něco navíc. Ovšem nejde o závratné částky.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz