logo

(CZ) Modul 6 – Sekce 3

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 6 – Sekce 3

V této sekci najdete informace o:

 

  • open source nástrojích pro reklamu°;
  • videoživotopise;
  • reputaci na internetu.
Bez ohledu na naše zkušenosti by životopis měl být krátký. Wislawa Szymborska, Nobelova cena za literaturu za rok 1996 in: Psaní životopisu

Nástroje pro vaši reklamu

Internet je skvělým zdrojem užitečných informací, můžete zde najít běžné i neobvyklé vzory, kterými se můžete inspirovat při vytváření působivých a efektivních životopisů. Nabízí stále více inovativních aplikací a služeb, které vám pomohou vybudovat a dále cíleně šířit povědomí o vašem podnikání online. Kromě obsahu je navíc stále důležitější vědět, jakou formu dát vašemu životopisu.

Doporučujeme vám následující nástroje:

Visualize.me: online služba zdarma, která vám umožní okamžitě převést váš životopis do infografiky (vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí): informace budou převedeny do grafického ztvárnění, čímž poskytnou stručný a efektivní přehled o vašem studiu, zkušenostech a zájmech. Tento systém je také napojen na LinkedIn, takže pokud máte na této sociální síti profil, pak jej tam okamžitě nahraje.

About.me: webová aplikace, která vám umožní vytvořit internetovou stránku dle vašich potřeb, kde mohou být všechny kontaktní informace, stručný životopis, seznam vašich zájmů či linky na sociální média, kde máte účty.

Pokud potřebujete pomoci s vytvořením životopisu, můžete se obrátit na místní Úřad práce //www.mpsv.cz/files/clanky/22476/Zivotopis_a_motivacni_dopis.pdf.

Videoživotopis

Videoživotopis je buď alternativou ke klasickému životopisu sepsanému na papíře, nebo může být jeho součástí. Videoživotopis je skvělým nástrojem nejen při žádání o práci, ale také pro využití v marketingu a reklamě. Prostřednictvím verbální i neverbální komunikace můžete vyjádřit a ukázat věci, které byste na papír tak snadno nedostali. Na stránce Příběhy úspěšných tohoto modulu uvádíme dobrý příklad takového životopisu. Prostřednictvím videoživotopisu vyjádříte svou motivaci, komunikační dovednosti, jazykové schopnosti a techniku či kreativitu v méně než dvou minutách, což je ideální doba trvání takovéto prezentace. Chcete si to vyzkoušet? Můžete se o to pokusit sami nebo získat pomoc těch, kteří mají více zkušeností než vy. Na internetu najdete stránky, které vám toto nabídnou.

Zajímavou zkušeností byl pro nás NETtoWORK, inovativní start-up, který v Turíně v roce 2016 založila skupina mladých manažerů, specialistů na lidské zdroje. NETtoWORK je internetová platforma, kde se mladí lidé mohou prezentovat prostřednictvím devadesátisekundového videoživotopisu. Po publikování vašeho životopisu máte možnost v reálném čase sledovat, kdo se na něj dívá a jak často. Firmy si mohou nejzajímavější životopisy dát to oblíbených. Pokud je takto osoba vybrána, může kontaktovat firmu prostřednictvím chatu. Oznámení přicházejí prostřednictvím sociálních sítí a kontakt je tím pádem rychlý a snadný. Více na www.nettowork.it.
Reputace na internetu

Pokud začnete propagovat své služby a činnost, musíte vzít na vědomí, že vše, co sdělujeme prostřednictvím internetu a sociálních sítí je veřejné a může to vidět leckdo, proto je naše online pověst nesmírně důležitá. Bez ohledu na to, zda si vyrobíme uchvacující videoživotopis nebo vytvoříme profesionální stránku, na našem Facebookovém profilu zveřejňujeme obrázky a posty, která o nás vypovídají více. V současnosti jsou sociální sítě primárním zdrojem informací, na které se uživatelé a firmy dívají. Nejprve si tedy položte otázku, co o sobě chci sdělovat vnějšímu světu? A pak podle toho jednejte ve všech oblastech.

Co dalšího byste měli vědět o vaší online reputaci, si můžete přečíst zde: 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz