logo

(CZ) Modul 3 – Testovací sekce

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 3 – Testovací sekce

Ověřte si znalosti, které jste získali a odpovězte na následující otázky. Test si můžete udělat kolikrát chcete. Pokud odpovíte nesprávně, můžete se vrátit do studijního textu a zkontrolovat si příslušné části. Vybrané otázky z této sekce budou zahrnuty i do závěrečného testu.

Abychom zabránili odcizení informací, osobních dat či manipulaci s informacemi, musíme investovat do

Correct! Wrong!

Pokud otevřete nový internetový obchod, nejdříve musíte

Correct! Wrong!

Označte správnou odpověď. SSL certifikáty:

Correct! Wrong!

Pokud se rozhodnete pro uložení dat svého internetového obchodu do cloudu, pak nejprve musíte:

Correct! Wrong!

Proč musí e-podnikatel bezpečně ukládat data uživatelů?

Correct! Wrong!

Pokud potencionálním zákazníkům vašeho e-shopu nedáte na výběr více platebních metod, pak:

Correct! Wrong!

Logistické procesy v elektronickém obchodování začínají

Correct! Wrong!

Které logistické problémy mají největší vliv na množství zákazníků e-shopu?

Correct! Wrong!

Která logistická řešení mají největší vliv na množství zákazníků e-shopu?

Correct! Wrong!

Co znamená pojem logistika?

Correct! Wrong!

Abyste ve firmě mohli organizovat a řídit logistiku

Correct! Wrong!

Liší se nějak logistické procesy v mikropodniku od procesů ve velkých firmách?

Correct! Wrong!

Co je hlavním cílem řízení skladového hospodářství vaší firmy?

Correct! Wrong!

Je dobré ptát se vašeho logistického partnera na stav dodání objednávek?

Correct! Wrong!

Co je rozhodující při výběru způsobu doručování?

Correct! Wrong!

Jedním z kritických bodů v elektronickém obchodování je cena logistických služeb. Která z následujících možností nepředstavuje pro vaši firmu dobrou volbu?

Correct! Wrong!

Která z následujících možností je nesprávná?

Correct! Wrong!

Pro elektronické obchodování je potřebná marketingová strategie:

Correct! Wrong!

Připravujete analýzu trhu. Jak zjistíte, kdo jsou vaši přímí konkurenti?

Correct! Wrong!

Proč je důležité podrobit analýze konkurenty, které máte na trhu?

Correct! Wrong!

Jak může podrobná analýza cílové skupiny napomoci rozvoji vaší firmy?

Correct! Wrong!

Co představuje pojem "segmentace"?

Correct! Wrong!

Co znamená strategie "konkurenčního rozdílu" (diferenciace)?

Correct! Wrong!

Co je principem strategie "cost leadership" (prvenství v nákladech)?

Correct! Wrong!

Je důležité určit všechny možné zákaznické segmenty firem zabývajících se elektronickým obchodováním?

Correct! Wrong!

Vyberte nesprávné tvrzení:

Correct! Wrong!

Než začnete s elektronickým obchodováním, je důležité, abyste znali potřeby zákazníků?

Correct! Wrong!

Jak můžete zjistit, jaké jsou potřeby vašich zákazníků?

Correct! Wrong!

(CZ) Modul 3 - test
Dobrá práce!
Dobrá práce, můžete jít do modulu 4
Skoro tam
přečtěte si další informace o modulu 3 dříve, než přejdete do modulu 4
Je třeba více úsilí!
Návrat do modulu 3. Pečlivě si přečtěte text a ještě jednou proveďte test před tím, než se přesunete do modulu 4

Share your Results:

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.