logo

(CZ) Module 5 – Sekce 4

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 5 – Sekce 4

V této sekci naleznete:

 

  • e-mail marketing;
  • nástroje pro měření e-mail marketingu;
  • Direct Email marketing;
  • newsletter;
  • transakční e-mail.
Udělal jsem to delší, protože jsem neměl čas to udělat krátké.

Blaise Pascal - Les provinciales

Podívejte se na video Digitální garáže věnované e-mail marketingu.

E-mail marketing

Podle Wikipedie je e-mailový marketing, emailing nebo e-mailing nástrojem přímého marketingu, je to cílené rozesílání komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových adres. K tomu, aby společnosti mohly e-maily na dané e-mailové adresy oprávněně rozesílat, musí mít od příjemců jejich souhlas. Z tohoto důvodu je e-mail marketing jedním z efektivních nástrojů pro budování one-to-one komunikace. Pravidelným posíláním e-mailů se firma udržuje v povědomí jejich příjemců a buduje tak svou značku. E-mailing patří k nejrychleji rostoucí formě elektronické přímé komunikace

Reklamní e-maily, známé také jako DEM (Direct E-mail Marketing) a newslettery jsou nejběžnějšími formami e-mail marketingu.

Dnes již existuje řada softwarových produktů pro e-mail marketing. Pro další informace vám doporučujeme navštívit stránku Capterra, která poskytujě různé druhy  srovnávání:

Na stránce Capterra najdete také informace o tom, jak který software pro e-mail marketing funguje.

Více se o e-mail marketingu můžete dozvědět v dokumentu (v angličtině): Email Marketing – Myths, Experiments, Inspiration Ebook

Nástroje na měření e-mail marketingu

E-mail je velmi populární komunikační nástroj: lidé odesílají a přjímají e-maily každý den, po celém světě. pro představu a číslech, můžete nahlédnout do nedávné studie Radicati, která uvádí, že v roce 2019 bude na světe 3,8 miliardy uživatelů e-mailu, což je více, než polovina světové populace.

I kdyby byly odhady Radicati Group přehnané, určitě jsou relevantní. Na následujícícm obrázku můžete vidět vývoj počtu uživatelů, který vypracovala Statista.

Pro další informace doporučujeme studii, která shromáždila statistická data ohledně efektivity e-mailového marketingu. Podle ní 60% dotazovaných odpověděla, že e-mail marketing ovlivňuje jejich nákupy Map Consumer Views 2016.

Počet uživatelů Gmailu na celém světě v období leden 2012 až únor 2016 (v milionech uživatelů)

Open rate

Open rate (zkratka OR) patří mezi základní metriky v e-mail marketingu. V překladu znamená „míra otevření“ a jako ukazatel vypovídá o procentu otevřených e-mailů – udává, kolik příjemců otevřelo doručenou zprávu (například newsletter).

MÍRA PROKLIKU (CTR)

Míra prokliku (CTR) udává, jak často uživatelé na reklamu kliknou, když se jim zobrazí. Pomocí tohoto poměru lze měřit výkon klíčových slov a reklam.

 

  • CTR vypočítáte tak, že počet kliknutí na reklamu vydělíte počtem zobrazení reklamy (kliknutí : zobrazení = CTR). Pokud jste například získali pět kliknutí a 100 zobrazení, má CTR hodnotu 5 %.
  • Každá reklama a každé klíčové slovo mají vlastní CTR. Na tyto hodnoty se můžete podívat ve vašem účtu.
  • Vysoká míra prokliku svědčí o tom, že uživatelé považují vaše reklamy za užitečné a relevantní. Míra prokliku ovlivňuje také očekávanou míru prokliku klíčového slova (která je součástí hodnocení reklamy). Dobrá míra prokliku souvisí s tím, co a v jakých sítích inzerujete.
  • Pomocí CTR je možné změřit, které reklamy a klíčová slova jsou úspěšné a které je třeba vylepšit. Čím více spolu klíčová slova a reklamy souvisejí a čím více souvisejí s vaší činností, tím je pravděpodobnější, že uživatel po vyhledání daného klíčového sousloví klikne na vaši reklamu.

 

Zdroj: Google nápověda

MÍRA DORUČITELNOSTI A MÍRA VRÁCENÍ EMAILU

Míra doručitelnosti (delivery rate) = (počet odeslaných e-mailů – počet nedoručených e-mailů) / počet odeslaných e-mailů)

Míra doručitelnosti je ukazatel, který svědčí mimo jiné o kvalitě databáze.

Hard bounce nastává v případě, kdy není možné trvale doručit email do dané schránky. Většinou se jedná o již neexistující emailovou schránku nebo špatně uvedenou email adresu (třeba s neexistující doménou). Hard bounced emaily je nutné okamžitě vyřazovat a nikdy na ně znovu email nezaslat.

Soft bounce je většinou dočasnou záležitostí, kdy není možné email doručit např. z důvodu, že je přeplněná schránka. Email nástroje se k tomuto typu většinou chování tak, že při příštím zaslání po několika dnech ještě zkusí email doručit a po několika takovýchto neúspěšných pokusech danou adresu označí jako nedoručitelnou a dále se na ni již nedoručuje.

DEM – Direct Email Marketing

Direct mail – neboli přímá zásilka – je adresovaná přímo konkrétnímu adresátovi, tedy (potenciálnímu) klientovi, a to ideálně v personifikované podobě, například formou oslovení „Vážený pane Nováku” namísto obecného „Vážení”.

Základem úspěchu direct mailu je databáze relevantních osob, podle níž budete svou zprávu distribuovat. Pro účely malé firmy může být pro začátek vhodné oslovit právě stávající klienty, kteří by mohli mít zájem o další služby nebo produkty a jejichž spolehlivou databázi je relativně snadné si s minimem nákladů vybudovat.

Newsletter

Newsletter je anglický termín označující zpravodaj (leták) zasílaný v elektronické podobě. Jedná se o účinnou formu internetového marketingu, která má za cíl informovat příjemce o novinkách, akcích či událostech. Newsletter je rozesílán pomocí specializovaného systému na distribuci hromadných emailových zpráv. Nejčastěji bývá zpracován v grafické podobě v HTML či jako obrázkový leták. O úspěšnosti newsletteru rozhoduje poutavost zasílaných informací, grafické provedení či doba odeslání zprávy.

Pokud je strategie rozesílání newsletterů správně nastavena, zákazník se snadno a rychle dozví např. o akční nabídce, díky které ušetří. Právě toto vyvolá zvýšení poptávky, které bude mít za následek vyšší objem tržeb vaší firmy.

Na následujících obrázcích vám představím příklady newsletterů.

Po jejich shlédnutí uvidíte, jak jsou různorodé: nekteré k vám promlouvají skrze poutavé obrázky, některé používají piktogramy. Některé jsou informativní, některé reklamní. Přesto mají společné rysy – jsou navržené v souladu s obchodními záměry firmy, kterou prezentují a s jejími cíli.

Tak, jako kterýkoli jiný komunikační nástroj, i newsletter musí být navržen v souladu s firemním stylem, musí být zasílen na pečlivě vybranou cílovou skupinu, musí být napsán jazykem cíllové skupiny, ale vždy musí být jasný a srozumitelný. Dobrým zvykem je vždy do něj přidat i přímé linky na všechny další používané komunikační kanály: facebook, Twitter nebo jiné.

Transakční e-mail

Transakční e-maily jsou e-maily, které nemají povahu obchodního sdělení. Jsou jimi například notifikace objednávek, e-maily s přidělenými přihlašovacími údaji, žádosti o reset hesla, a podobně.

Mailchimps – užitečná služba pro e-mail marketing

Mailchimp nabízí bezplatnou službu s maximálním počtem výhod. Software také umožňuje využít mnoho přizpůsobitelných a připravených motivů. Kromě toho program umožňuje pracovat s více informačními newslettery současně, každý s vlastním seznamem e-mailových adres. Aplikace umožňuje importovat seznam stávajících kontaktů a má vynikající interní nástroj pro přehledné sledování kampaní: procento skutečně otevřených e-mailů (open rate), kliknutí na vstupní stránku (landing page clicks), procento návštěvníků opouštějících stránku hned po vstupu (bounce rate).
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz