logo

(CZ) Modul 3 – Sekce 1

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
 Modul 6

Module 3 – Sekce 1

V této sekci naleznete informace o business modelech, zvláště pak o modelu Canvas

Business model popisuje logický rámec, podle kterého organizace tvoří, distribuuje a doručuje klientům své hodnoty (služby a produkty). Zdroj: Tvorba business modelů od Alexandra Osterwaldera a Yvese Pigneura
Toto video ukazuje detaily modelu Canvas na příkladech. Na videu si můžete nastavit titulky podle vaší volby.

Business model Canvas

Základem podnikání je chytře navržený obchodní model. Někteří podnikatelé se při jeho inovaci inspirují u jiné firmy, jiní se snaží navrhnout ten svůj. Pokud hledáte jednoduchý nástroj, pomocí kterého lze inovovat obchodní model, zkuste Business Model Canvas.

Business Model Canvas od Alexandera Osterwaldera a Yves Pigneura je jednoduchý a úplný nástroj pro návrh byznys modelu, jeho analýzu i inovaci.

Základem je plátno Business Model Canvas skládající se z devíti částí. Ty jsou základními stavebními kameny obchodního modelu:

Zákaznické segmenty

Zákazníci jsou zdrojem příjmů podnikání. Určete, kteří zákazníci si nyní nejčastěji kupují vaše produkty. Rozdělte je do skupin, které podrobněji popište.

Poskytovaná hodnota

Popište, jaké problémy zákazníka řešíte a co užitím vašeho produktu nebo služby získá. Hodnota produktu uspokojuje potřebu zákazníka.

Klíčové činnosti

Vyjmenujte základní činnosti, pomocí kterých vyrábíte výrobky nebo poskytujete služby. Mezi klíčové činnosti zpravidla patří výroba, realizace služby, komunikace nebo koordinace.

Klíčové zdroje

Určete, co všechno potřebujete, abyste mohli provádět klíčové činnosti. Patří sem fyzické zdroje, duševní zdroje, lidské zdroje a finanční zdroje.

Klíčová partnerství

Pro své podnikání potřebujete další subjekty. Mohou to být například dodavatelé nebo jiní partneři.

Vztahy se zákazníky

Popište, jakým způsobem komunikujete se svými zákazníky, abyste s nimi budovali dlouhodobé vztahy.

Distribuční kanály

Určete, jakým způsobem kontaktujete svého zákazníka a jakým způsobem doručujete své výrobky nebo služby.

Zdroje příjmů

Popište, jak a za co konkrétně vaši zákazníci platí. Mezi typické zdroje příjmů patří například platba za využití služby, pronájem, předplatné.

Struktura nákladů

Sepište všechny nejdůležitější náklady, které jsou spojené s vaší podnikatelskou činností.

Příklad

Zde uvádíme příklad vyplněného “plátna”(ve slovenském jazyce).

Zdroj: Mámnápad.cz

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz