logo

(CZ) Modul 6 – Příběhy úspěšných

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Příběhy úspěšných

Zde najdete výběr příběhů, které považujeme za objevné a inspirující.

Video o úspěchu: Damiano Tescaro, mladý muž z Vicenzy, který se vášnivě zajímá o kinematografii a nedávno absolvoval obor Nová média & komunikace, sní o tom, že se bude podílet na realizaci italské verze videohry World of Warcraft. V roce 2012 požádal o práci u firmy Blizzard, což je celosvětový lídr v oblasti videoher, zaslal tam svůj působivý video-životopis a byl přijat.
Evropský program: ERASMUS pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.
Na stránce //www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=cs se dozvíte více.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz