logo

(LT) 4 modulis – Testas

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

4 Modulis – Testas

Pasitikrinkite, kaip Jums pavyko suprasti ir įsisavinti informaciją, pateiktą 4 modulyje.
Į klausimus galite atsakinėti keletą kartų, o nepavykus iš karto rasti teisingo atsakymo, siūlome dar kartą grįžti į mokymo medžiagą, dar kartą perskaityti medžiagą ar jos reikiamą dalį.
Klausimai, pateikti šiame teste, gali būti įtraukti į baigiamąjį testą.

1. Prekyvietė tai -

Correct! Wrong!

2. Vertikali prekyvietė ...

Correct! Wrong!

3. Amazon yra vertikali prekyvietė

Correct! Wrong!

4. Akronimas SaaS vartojamas apibūdinant "Programinę įrangą kaip paslaugą". Šis terminas apima ...

Correct! Wrong!

5. SaaS pavyzdys yra

Correct! Wrong!

6. Captera yra

Correct! Wrong!

7. Kokią galimybę suteikia įdiegta funkcija "Apsipirkti dabar" (eng. Buy button) ?

Correct! Wrong!

8. Įtraukiančios rinkodaros (co-creation) priemonės skatina :

Correct! Wrong!

9. Etsy platforma...

Correct! Wrong!

10. Hostingo paslaugos tai:

Correct! Wrong!

(LT) 4 Modulis - testas
Puiku
Esi pasiruošęs pradėti penktąjį modulį.
Nedaug trūko:
Būtina persprįsti testą prieš pradedant penktąjį modulį. Dar kartą peržvelk ketvirtojo modulio medžiagą.
Dar nesi pasiruošęs
Privalu įsigilinti į ketvirtojo modulio medžiagą prieš pradedant penktąjį modulį. Grįžk į ketvirtąjį modulį ir užtikrink, jog turi tvirtus šio modulio pagrindus.

Share your Results:

Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt