logo

(CZ) Modul 1 – Test

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 1 Test

Ověřte si znalosti, které jste získali a zodpovězte následující otázky.

Test můžete opakovat podle potřeby. Pokud odpovíte nesprávně, vraťte se do studijního textu a příslušné části dostudujte. Vybrané otázky z této sekce budou zahrnuty i do závěrečného testu.

Co je to mikropodnik?

Correct! Wrong!

Co znamená zkratka MSP?

Correct! Wrong!

Mikropodniky představují 99% všech firem v EU.

Correct! Wrong!

Co znamená zkratka SBA?

Correct! Wrong!

O co usiluje SBA?

Correct! Wrong!

Základem politiky SBA je ...

Correct! Wrong!

Klíčové body SBA jsou...

Correct! Wrong!

Princip "mysli nejdříve v malém"...

Correct! Wrong!

Malé a střední podniky v České republice představují:

Correct! Wrong!

Byla zaměstnanost u malých a středních podniků ovlivněna krizí?

Correct! Wrong!

Počet nově registrovaných firem v současnosti...

Correct! Wrong!

(CZ) Modul 1 - Test
Dobrá práce!
Dobrá práce, můžete pokračovat do modulu 2.
Téměř!
Podívejte se ještě na oblasti modulu 1, ve kterých si nejste úplně jistí, než přejdete k modulu 2.
Je třeba více úsilí.
Vraťte se do modulu 1. Znovu si pečlivě přečtěte studijní text a ještě jednou udělejte test před tím, než se přesunete do modulu 2.

Share your Results:

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz