(CZ) Modul 1 – Obsah

Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

ME-commercer – Modul 1

 

Modul 1 podrobně představuje kontext celého vzdělávacího programu: podobně, jako třeba mapa, vám modul 1 ukáže, kde se nacházíte: podrobně pojednává o mikropodnicích v Evropě,  zjistíte, kolik existuje mikropodniků, jaká je jejich role v evropském ekonomickém systému, či jaká opatření podporují jejich rozvoj. Také se dozvíte, proč je třeba brát tuto oblast na vědomí a jaké příležitosti může mikropodnikům elektronické obchodování poskytnout.

Podnikání není tou poslední možností pro lidi, kteří jinde neuspěli, je naopak prioritní volbou pro ty, kteří jsou nejschopnější.
Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Sekce 1

Mikropodniky v rámci Evropy a České republiky

  • Mikropodniky jsou často přehlíženy, ačkoli ve skutečnosti představují páteř evropské ekonomiky. V této části modulu 1 se dozvíte, co Evropská unie podniká pro rozvoj mikropodniků, co je SBA, co představuje iniciativa Think Small First (nejdříve myslet v malém měřítku), a jak politici podporují a stimulují podnikavost v Evropě i v naší zemi.

Sekce 2

Potřeby mikropodniků v České republice

  • V této části se dozvíte o subjektech, které podporují mikropodniky v České republice i na evropské úrovni. Najdete zde také výsledky průzkumu mezi podnikateli v České republice, která vám přiblíží reálné potřeby mikropodniků. Výsledky průzkumu ukazují na jedné straně na vysoký zájem mikropodniků o digitální komunikaci a na druhé straně poukazují na soustavný nedostatek potřebných zdrojů – jak z hlediska potřebných dovedností tak i z hlediska času – k tomu, aby drobní podnikatelé mohli naplno využívat možnosti současného trhu a technologií.

Příběhy úspěšných

  • Zde najdete výběr příběhů, které považujeme za objevné a inspirující. Jsou to příběhy bývalých i současných firem, příběhy o odhodlání, kvalitě, kreativitě, inovaci i tradici.

Testovací sekce

  • V testovací sekci si ověřte, kolik jste se toho naučili. V modulu 1 testování zahrnuje řadu uzavřených otázek ze sekcí 1, 2 a 3.
ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz