logo

(LT) 1 modulis – Testas

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

1 modulis – Testas

Pasitikrinkite, kaip Jums pavyko suprasti ir įsisavinti informaciją, pateiktą 1 modulyje.
Į klausimus galite atsakinėti keletą kartų, o nepavykus iš karto rasti teisingo atsakymo, siūlome dar kartą grįžti į mokymo medžiagą, dar kartą perskaityti medžiagą ar jos reikiamą dalį.
Klausimai, pateikti šiame teste, gali būti įtraukti į baigiamąjį testą.

Kas yra mikro įmonė?

Correct! Wrong!

Ką reiškia SVĮ akronimas?

Correct! Wrong!

Mikro įmonės sudaro 99 proc. visų EU įmonių skaičiaus.

Correct! Wrong!

Ką reiškia SVA akronimas?

Correct! Wrong!

Koks yra pagrindinis Smulkaus verslo akto tikslas?

Correct! Wrong!

Kokią pagrindinę idėją sklaidžia Smulkaus verslo aktas?

Correct! Wrong!

Kokius pagrindinius klausimus siekia spręsti Smulkaus verslo aktas?

Correct! Wrong!

Ką reikšia principas "Pirmiausia galvokime apie mažuosius"

Correct! Wrong!

Įmonių skaičius Lietuvoje auga:

Correct! Wrong!

Mažoms įmonėms Lietuvoje, priešingai nei didelėms, taikomos įvairios teisinės lengvatos.

Correct! Wrong!

Mažosios šalies įmonės pasižymi didesniu produktyvumum, nei didelės įmonės

Correct! Wrong!

Lietuvos verslumo rodiklis viršyje pasaulio vidurkį.

Correct! Wrong!

(LT) 1 Modulis - testas
Puiku
Esi pasiruošęs pradėti antrąjį modulį.
Nedaug trūko
Būtina persprįsti testą prieš pradėdant antrąjį modulį. Dar kartą peržvelk pirmojo modulio medžiagą.
Dar nesi pasiruošęs
Privalu įsigilinti į pirmojo modulio medžiagą prieš pradedant antrąjį modulį. Grįžk į pirmąjį modulį ir užtikrink, jog turi tvirtus šio modulio pagrindus

Share your Results:

Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt