logo

(LT) 1 Modulis – testas

(LT) 1 Modulis – testas

Kas yra mikro įmonė?

Correct! Wrong!

Ką reiškia SVĮ akronimas?

Correct! Wrong!

Mikro įmonės sudaro 99 proc. visų EU įmonių skaičiaus.

Correct! Wrong!

Ką reiškia SVA akronimas?

Correct! Wrong!

Koks yra pagrindinis Smulkaus verslo akto tikslas?

Correct! Wrong!

Kokią pagrindinę idėją sklaidžia Smulkaus verslo aktas?

Correct! Wrong!

Kokius pagrindinius klausimus siekia spręsti Smulkaus verslo aktas?

Correct! Wrong!

Ką reikšia principas "Pirmiausia galvokime apie mažuosius"

Correct! Wrong!

Įmonių skaičius Lietuvoje auga:

Correct! Wrong!

Mažoms įmonėms Lietuvoje, priešingai nei didelėms, taikomos įvairios teisinės lengvatos.

Correct! Wrong!

Mažosios šalies įmonės pasižymi didesniu produktyvumum, nei didelės įmonės

Correct! Wrong!

Lietuvos verslumo rodiklis viršyje pasaulio vidurkį.

Correct! Wrong!

(LT) 1 Modulis - testas
Puiku
Esi pasiruošęs pradėti antrąjį modulį.
Nedaug trūko
Būtina persprįsti testą prieš pradėdant antrąjį modulį. Dar kartą peržvelk pirmojo modulio medžiagą.
Dar nesi pasiruošęs
Privalu įsigilinti į pirmojo modulio medžiagą prieš pradedant antrąjį modulį. Grįžk į pirmąjį modulį ir užtikrink, jog turi tvirtus šio modulio pagrindus

Share your Results:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.