logo

(LT) 6 modulis – 3 skyrius

1 Modulis
2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

6 modulis – 3 skyrius

Šioje dalyje susipažinsite su savarankiško užimtumo galimybėmis norint įteisinti savo, kaip me-commercerio veiklą.

Individuali veikla

 

Tai galimybė pradedančiajam savo veiklą fiziniam asmeniui dirbti savarankiškai bei nepriklausomai bei gauti ekonominės naudos. Dirbti individualiai – tai reguliariai vykdyti tam tikrą veiklą, siekiant pelno (pavyzdžiui, prekiauti rankų darbo papuošalais ar teikti konsultacijas e-prekybos klausimais). Šitaip uždarbiauti gali kiekvienas fizinis asmuo, nesteigdamas įmonės ir išvengdamas įvairių su verslo steigimu ir valdymu susijusių klausimų sprendimo. Tam yra du būdai: individuali veikla pagal pažymą arba individuali veikla su verslo liudijimu. Kokie jų skirtumai ir pranašumai? Apie tai aptarsime plačiau.

Individuali veikla su verslo liudijimu

Nusprendę vykdyti veiklą su verslo liudijimą turėsite iš karto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Verslo liudijimo mokestis priklauso nuo pasirinktos veiklos tipo bei veiklos teritorijos. Tikslią verslo liudijimo kainą galite apsiskaičiuoti čia: Veiklų, kuriomis galite verstis dirbdami su verslo liudijimu sąrašas yra ribotas (baigtinį jų sąrašą rasite čia).

Ką turite žinoti rinkdamiesi veiklą su verslo liudijimu:

• Verslo liudijimo, skirto gamybos ar paslaugų veiklai, trukmė negali būti trumpesnė nei 5 kalendorinės dienos (kurios neprivalo eiti paeiliui), o jei įsigyjamas verslo liudijimas prekybai – gali būti nurodytas bet koks laikotarpis, net ir 1 diena.

• Juridinis asmuo negali pirkti Jūsų paslaugų, jei jo veikla sutampa su Jūsų vykdoma veikla. Kitaip tariant, jei norėsite bendradarbiauti su e-prekyba dirbančia įmone ir pasiūlyti jai savo paslaugas, turėsite paieškoti kitų veiklos įteisinimo formų.

• Norėdami teikti paslaugas juridiniams asmenims, kurių veikla nėra susijusi su Jūsų veikla (pvz. padėsite vystyti e-prekybą maisto produktais prekiaujančiai įmonei) per kalendorinius metus bendrai galėsite suteikti tokių paslaugų už nedidesnę kaip 4500 eurų sumą.

• Vykdydami veiklą su verslo liudijimu negali tapti darbdaviais, taigi jei norite pasitelkti pagalbą iš šalies atliekant tam tikras jums reikalingas užduotis, pasidomėkite civiliniame kodekse numatytomis paslaugų ar rangos sutartimis.

• Vykdydami individualią veiklą su verslo liudijimu turėsite mokėti Valstybinio socialinio draudimo mokestį ir Privalomą sveikatos draudimo mokestį. Jų dydžius apskaičiuoti galite naudodamiesi šia skaičiuokle.

• Individualios veiklos pagal verslo liudijimą vykdytojai privalo tapti PVM mokėtojais, jei jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma buvo didesnė kaip 45000 eurų. Apskaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur atlygį gyventojas turi atsižvelgti į gautą ir/ar gautiną atlygį ne tik iš vykdomos ekonominės veiklos pagal verslo liudijimą, bet ir kitokios jo vykdomos ekonominės veiklos.

Platesnę informaciją apie šį individualios veiklos modelį galite rasti čia.

Individuali veikla su pažyma 

Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį jame nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Tokiai veiklai būdingas tęstinumas. Vykdydami individualią veiklą pagal pažymą galite rinktis bet kurią ūkinę komercinę veiklą (išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicenzijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Pvz. Vairavimo mokymas. Tikslesnį ir naujausią tokių veiklų sąrašą visada rasite internete).

Prašymą dėl pažymos išdavimo (nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroninių paštu) reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas. Asmuo, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, o prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš šių apskaitos dokumentų:

1. sąskaitą faktūrą;

2. PVM sąskaitą faktūrą;

3. kasos aparato kvitą;

4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Asmuo vykdantis individualią veiklą su pažyma moka šiuos mokesčius:

1. Gyventojo pajamų mokestį Mokesčiai sumokami nuo veiklos pajamų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, t.y., nuo faktiškai gautų veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų, yra leidžiama išskaičiuoti faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų).

2. Valstybinio socialinio draudimo mokestį

3. Privalomą sveikatos draudimo mokestį Tikslią mokėtiną sumą, atsižvelgiant į gautas pajamas bei pasirinktą išlaidų atskaitymo būdą galite apsiskaičiuoti čia.

Individualios veiklos su pažyma vykdytojas, kaip ir su verslo liudijimo savininkas, privalo tapti PVM mokėtoju, jei jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma buvo didesnė kaip 45000 eurų . Apskaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur atlygį gyventojas turi atsižvelgti į gautą ir/ar gautiną atlygį ne tik iš vykdomos ekonominės veiklos pagal verslo liudijimą, bet ir kitokios jo vykdomos ekonominės veiklos.

Svarbu paminėti tai, kad asmuo vykdantis individualią veiklą su pažyma gali tapti darbdaviu – įdarbinti kitus ir plėsti savo veiklą, nesteigdamas juridinio asmens. Plačiau apie šią veiklos formą galite pasiskaityti čia.

Plačiau apie verslo pradžią nesteigiant įmonės galite pasiskaityti čia.

Palyginti individualios veiklos su verslo liudijimu ir pažymą veiklos ypatumus galite čia bei čia.

Verslo pradžia. Mikroįmonės steigimas

Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;

2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;

3. Buveinės patalpų pasirinkimas;

4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas;

5. Steigimo dokumento surašymas;

6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas;

7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.

8. Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vadovausis savo veikloje;

9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas.;

10. Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas;

11. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui.

 

Įmonių steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti konsultacines / teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos.

Nusprendę steigti Juridinį asmenį turėsite steigti nuspręsti dėl jo teisinės formos. Dažniausiai mikroįmonės renkasi tapti:

• Individualiomis įmonėmis

• Mažosiomis bendrijomis

• Uždarosiomis akcinėmis

Šių įmonių ypatumus galite apžvelgti čia.

Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Platesnę informaciją apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje.

(Parengta pagal VšĮ „Versli Lietuva“ informaciją“)

Platesnę informaciją galite rasti “Versli Letuva” parengtose atmintinėse skiltyje “Verslauk“.

Informaciją ir konsultacijas apie jums aktualius verslo klausimus galite gauti ir “Verslios Lietuvos” konsultantų biuruose bei naujai kuriamuose Spiečiuose

Startuoliai

Drasiausiems – turintiems idėjų ir norintiems pradėti verslą.

Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt