logo

(CZ) Module 5 – Obsah

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

ME-commercer – Modul 5

V Modulu 5 najdete přehled komunikačních nástrojů, pomocí kterých můžete propagovat své obchodní aktivity v internetu, jako je například inzerce pomocí klíčových slov, social media marketing, aktivity pomocí SEO, e-mail marketing nebo srovnávače cen. Najdete zda také analytické nástroje na měření výsledků těchto aktivit.

... nejde pouze o přesvědčování lidí, že chtějí něco, co vlastně nechtějí. My víme, co chceme. A myslím si, že jsme docela dobří v tom, abychom odhadli, zda to budou chtít i ostatní.
Steve Jobs

Sekce 1

Online maketing

  • V této sekci se seznámíte s hlavními nástroji online marketingu. Zaměříme se na koncept Client Relationship Marketingu a na online chatovací nástroje, kterými lze se zákazníkem udržovat online dialog.

Sekce 2

SEM – Search Engine Marketing

  • V této sekci vám představíme koncept SEM a přiblížíme postup pro optimalizaci vyhledávače Google.

Sekce 3

Sociální marketing

  • V této sekci vám představíme provoz, příležitostí a rizika nejznámějších sociálních sítí používaných pro obchod, a také přehled nástrojů používaných pro jejich analýzu.

Sekce 4

E-mail marketing

  • V této sekci zjistíte, co je e-mail marketing a direct e-mail marketing, jejich neznámější podoby a nástroje na měření.

Sekce 5

Analytické nástroje

  • Všechno, co se nachází v internetu, je měřitelné. V této sekci se naučíte používat analytické naástroje, které poskytuje Google: Google Analytics and Google Search Console.

Příběhy úspěšných

Příběhy úspěšných v tomto modulu představíme prostřednictvím newsletterů, facebookových stránek, twitterových účtů, instagramových obrázkových kolekcí a kanálů na Youtube. Tento výběr zahrnuje několik příkladů, se kterými lze pracovat a učit se z nich.

Testovací sekce

Testovací otázky

  • Vstupte do testovací sekce a zjistěte, co jste se naučili. Testovací sekce obsahuje řadu uzavřených otázek vztahujících se k sekcím 1 až 5 a také několik otázek k příběhům úspěšných.
ZAPIŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ ÚROVEŇ VAŠICH ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz