(CZ) Modul 1 – Sekce 2

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 1 – Sekce 2

V této části najdete:

  • informace o působení Hospodářské komory ČR, hlavního referenčního místa pro pomoc mikropodnikům;
  • část výsledků průzkumu mezič eskými mikropodniky o jejich potřebách v souvislosti s tématem elektronického obchodu.

Referenční místa pro mikropodniky

Hospodářská komora České republiky

 

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v 62 komorách v regionech a ve 113 oborových asociacích.

Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je zakotvena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, že Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

Zdroj: HKČR

Hospodářská komora poskytuje firmám podporu v procesu zjednodušování administrativních postupů. Hospodářská komora plní tři základní funkce:

 

1. funkci administrativní;

2. funkci regulátora trhu;

3. funkci propagační.

 

Pokud chcete zjistit více o aktivitách hospodářské komory – o podpoře podnikatelství, start-upech, Evropských nařízeních – lze se na jejích stránce přihlásit k odebírání zpravodaje. Každá národní hospodářská komora poskytuje informace a na svých pobočkách pomáhá podnikům i občanům a poskytuje i online asistenční služby.

 

Zdroj: HKČR

Hospodářská komora České republiky klade velký důraz na vzdělávání. Vzdělávací systém musí být jednoznačně provázán s trhem práce. Je třeba sladit nabídku na straně absolventů počátečního vzdělávání a poptávku na straně firem. V současné době je právě nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firemní sféry zásadní brzdou rozvoje české ekonomiky. Demografický vývoj bude mít také negativní vliv na počty absolventů. Nemůžeme si dovolit, aby český vzdělávací systém placený z veřejných prostředků produkoval vzdělané, ale na trhu práce neuplatnitelné absolventy.

 

HKČR plně podporuje zavedení kvalitní predikce trhu práce, která by nám dala odpověď na otázku, jaké obory budou na trhu práce žádané v příštích 5-10 letech. Bez těchto predikcí nelze měnit zaměření celého vzdělávacího systému mimo jiné i proto, že efekty dnešních akcí se projeví až s několikaletým zpožděním.

 

Zdroj: HKČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá dle aktuálního návrhu harmonogramu řadu zajímavých dotačních výzev pro podnikatele. Vyhlášení výzev je plánováno do konce roku 2018. Mezi nejzajímavější patří:

 

– program Inovace – dotace na výrobní technologie pro výrobu nových nebo inovovaných produktů (malé, střední, částečně velké podniky)

– program Školicí střediska – dotace na budování, rekonstrukci a vybavení školicích center (malé a střední podniky)

– program ICT a sdílené služby – ICT v podnicích – dotace na pořízení informačních a komunikačních technologií, tj. HW, SW apod. (malé a střední podniky)

– program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení – dotace na vývoj SW aplikací (malé, střední a velké podniky)

– program Potenciál – dotace na budování, rekonstrukce a vybavení infrastruktury pro výzkum a vývoj.

 

Zdroj: MPSV

Ecommerce Europe

 

Ecommerce Europe je sdružení zastupující společnosti prodávající evropským spotřebitelům zboží a/nebo služby online.

Sdružení Ecommerce Europe je mluvčím sektoru elektronického obchodování v Evropě. Prostřednictvím svých 20 asociací na národních úrovních sdružení Ecommerce Europe zastupuje více než 25.000 online obchodů z celé Evropy. Jeho úkolem je podpořit odvětví elektronického obchodu tím, že institucím s rozhodovacími pravomocemi pomůže vytvářet politiku vhodnou pro budoucí udržitelný růst. Aby se tak stalo, sdružení Ecommerce Europe se ujímá iniciativy při vytváření inovativních tržních řešení a poskytuje platformu pro diskusi odborníků, spojuje online obchodníky s příslušnými zúčastněnými osobami. Také zdůrazňuje význam elektronického obchodování pro ekonomiku prostřednictvím podrobných průzkumů evropských a globálních trhů. Kromě toho sdružení Ecommerce Europe podporuje toto odvětví rozvojem iniciativ, jako je jeho značka European Trustmark label, kterou zdarma poskytlo více než 10.000 certifikovanm online obchodům v celé Evropě.

 

 

Enterprise Europe Network

 

Evropská komise financuje několik sítí, poskytujících podporu a informace malým a středním podnikům s cílem podpořit růst jejich podnikání.

Síť Enterprise Europe Network pomáhá malým firmám co nejlépe využít obchodní příležitosti v rámci EU. Je to místo poskytující komplexní rady ve všem, co obchody potřebují. Poskytuje přístup k informacím o trhu, překonávání právních překážek a pomáhá nalézat vhodné obchodní partnery po celé Evropě.  Síť Enterprise Europe Network zahrnuje zhruba 600 partnerských organizací ve více než 50 zemích. Má kolem 3.000 zaměstnanců,. kteří jsou odborníci na obchod a inovační služby pro malé a střední podniky.  Síť  je obousměrným komunikačním kanálem mezi Komisí a malými a středními podniky. Přijímá názory malých a středních podniků na rozvoj nové legislativy, přičemž přihlíží k iniciativě na podporu malých a středních podniků (Small Business Act) a  její zásadě “mysli nejprve v malém” (Think Small First). Více naleznete na zde.

Je třeba, aby Evropa naslouchala většině svých podnikatelů. Stabilita politického a sociálního systému i oživení hospodářství v Evropě, naléhavě vyžadují zásahy do fungování malých a mikro-podniků: v oblasti daní a úvěrů, v politice vzdělávání a zaměstnanosti, v intervencích pro inovace a internacionalizaci.
Giorgio Merletti

Analýza potřeb mikropodniků

Průzkum ME-commercer zaměřený na mikropodniky

V průběhu přípravné fáze kurzu jsme provedli dotazníkové šetřní u sta mikropodniků a položili jsme jim otázky týkající se digitálních nástrojů pro propagaci firmy, použití internetových stránek, sociálních médií a platforem pro elektronické obchodování.  V této sekci bychom vám rádi představili ty nejrelevantnější výsledky. Shromážděné údaje nám sice neposkytují statisticky významný výsledek, ovšem jasně potvrzují na jedné straně zájem mikropodniků o digitální komunikaci a prodejní nástroje, a na straně druhé velký nedostatek času i odborných dovedností podnikatelů.

100%

Používání digitálních nástrojů pro propagaci firmy

100% dotazovaných společností sdělilo, že pro propagaci firmy používají internetové nástroje.

84%

Používání firemních internetových stránek

84% účastníků průzkumu, kteří prohlásli, že používají internet pro propagaci firmy, uvedlo, že mají firemní internetovou stránku. 57% z nich uvedlo, že informace na internetové stránce aktualizují každého půl roku, pouze 14% aktualizuje jednou týdně. Čím častěji firmy aktualizují informace na svých internetových stránkách, tím spokojenější jsou s výsledky takové propagace.

 

 

Znalost platforem pro elektronické obchodování  

Využívání elektronických platforem pro obchodování

 

Níže uvádíme seznam těch nejoblíbenějších elektronických obchodních platforem mezi účastníky průzkumu:

 

• Prestashop

• Shopify

• WooCommerce

• BigCommerce

• Shoptet

• osCommerce

• FLER

• Webmium

Kurz elektronického obchodování pro mikropodnikatele jako jsem já?
To je přesně to, co potřebuji.
Rinaldo, řemeslník v keramickém odvětví v Canavese, Itálie

Průzkum ME-commercer

Většina dotazovaných firem projevila zájem o inovační nástroje, které by jim umožnily úspěšně čelit výzvám trhu, a to na místní i globální úrovni.

Na otázku: “Měli byste zájem o externího konzultanta pro propagaci vaší společnosti na internetu?” Odpověděli:

Ano0%
Nevím0%
Ne0%
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz