(LT) 1 modulis – rodyklė

2 Modulis
3 Modulis
4 Modulis
5 Modulis
6 Modulis

ME-commercer – 1 modulis

Pirmasis modulis skirtas apibrėžti ir pagilinti Jūsų žinias šio kurso kontekste – tarsi žemėlapyje nustatyti dabartines Jūsų koordinates. Šiame modulyje susipažinsite su mikro įmonių sąvoka, jų vaidmeniu Europoje bei Lietuvoje ir politikos priemonėmis, įtakojančiomis jų vystymąsi.

Kodėl verta įdėmiau pasidomėti šiuo sektoriumi?

Kokias galimybes žmonėms, įmonėms bei visai ekonomikos siūlo šiuolaikinis mikro įmonių e-verslas?

Atsakymus į šiuos klausimus rasite šiame – pirmajame kurso modulyje.

Verslas nėra paskutinė galimybė nesėkmingiems, tai pasirinkimo galimybė kompetetingiems.. Šaltinis: SVĮ įmonių asociacija

1 skyrius

Mikro įmonių sistema Europoje ir Lietuvoje

  • Nepaisant to, kad mikro įmonėms nepriskiriamas reikšmingas vaidmuo ekonomikos sistemoje, jos yra ES ekonominės struktūros pagrindas. Šiame skyriuje sužinosite apie Europos Sąjungos veiksmus, padedančius plėtoti mikro įmones, SVĮ rolę, „Pirmiausia galvok apie mažiausius“ (angl. Think Small First) principą ir politikos formuotojų kuriamas priemones skatinti ir remti verslumo dvasią Europoje.

2 skyrius

Mikroįmonių poreikiai, perspektyvos ir paramos veiksmai Lietuvoje

  • Šiame skyriuje pateikiami svarbiausi duomenys apie Lietuvos mikroįmonių poreikius ir galimybes dalyvauti įvairiose skaitmeninės komunikacijos ir pardavimo priemonėse. Faktai rodo, kad mikro įmonėms trūksta įgūdžių ir laiko žengti į šiuolaikinę rinką, o tai apsunkina jų galimybes sėkmingai konkuruoti tiek vietinėje, tiek pasaulinėje rinkoje.

Atvejo pavyzdžiai

  • Iliustruodami šį mokymo kursą parinkome istorijas, kurių kiekviena savaip yra reikšminga – jose pristatome ir naujas ir gilias tradicijas sukūrusias įmones, reikšmingas savo kūrimosi procesu, atsidavimu darbui, kuriama kokybe, kūrybiškumu, naujovėmis ir tradicijomis.

Testas

  • Šioje dalyje galite pasitikrinti savo žinias – pateikiami uždari klausimai apima informaciją, su kuria susipažinote 1 ir 2 skyriuose.
DALYVAUKITE MOKYMO KURSUOSE, GAUKITE JO BAIGIMO SERTIFIKATĄ IR TAPKITE ME-COMMERCERIU!
Tinklapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už tinklapio turinį atsako projekto partneriai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos: projektai@paneveziodrmc.lt